Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 80-lecia ROD im. B. Chrobrego we Wronkach - 24.08.2016

W dniu 20 sierpnia 2016 roku działkowcy z ROD im. B. Chrobrego we Wronkach świętowali z okazji jubileuszu 80-lecia ogrodu. Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców. Prezes ROD Aleksander Manikowski powitał przybyłych na uroczystość działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezesa OZ PZD w Pile, która również reprezentowała na tej uroczystości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Kazimierza Michalaka-członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Mirosława Wieczór Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, który przyjął patronat nad jubileuszem ROD, Sławomira Śniegowskiego Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz Prezesów ROD miasta Wronki - Władysława Małeckiego, Zbigniewa Ferfet i Piotra Perza.


Prezes ROD przedstawił bardzo ciekawą historię ogrodu, który powstał na przełomie lat 1935-1936 z inicjatywy wikariusza parafii wronieckiej księdza Piotra Stróżyńskiego i członka rady parafialnej bednarza Edwarda Bugaja. Nadano mu wówczas nazwę "Towarzystwo Ogrodu Działkowego i Hodowli Drobnego Inwentarza im. Bolesława Chrobrego we Wronkach. Ideą założycieli było, aby działki otrzymali najubożsi mieszkańcy Wronek. Po II wojnie światowej zmieniono nazwę ogrodu na Towarzystwo Ogrodów Działkowych im. Bolesława Chrobrego. W 1947 roku ogród zmienił nazwę na im. K. Świerczewskiego. Obecnie Rodzinny Ogród Działkowy powrócił do pierwszej nazwy. Wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę w którym działki uprawia 207 rodzin działkowych.


W ogrodzie jest 33 działkowców, którzy działki użytkują ponad 30 lat w tym: panie Barbara Ratajczak i Helena Piasek- 54 lata oraz Państwo Helena i Zdzisław Maryniaczyk- 41 lat. Wymienieni działkowcy otrzymali od Burmistrza Wronek dyplomy okolicznościowe z upominkiem, które wręczył w imieniu Burmistrza Sławomir Śniegowski - Przewodniczący RMiG. Zarząd ROD wyróżnił również z okazji jubileuszu ROD najbardziej zasłużonych działkowców dyplomami i upominkami rzeczowymi.


Maria Fojt wręczyła odznaki związkowe: brązowe i srebrne "Zasłużony Działkowiec" oraz "Za Zasługi Dla PZD" przyznane przez Prezydium Krajowej Rady PZD wieloletnim członkom organów statutowych ROD - Pani Zofii Spychała oraz Panom Ryszardowi Grenzowskiemu i Stanisławowi Bemke . Następnie głos zabrali zaproszeni goście.


Maria Fojt, w swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu na przestrzeni 80 lat oraz do jubileuszu 35 lecia Polskiego Związku Działkowców, który zbiega się z jubileuszem ROD. Podziękowała działaczom tego ogrodu, którzy funkcjonują w organach samorządowych ROD ponad 20 lat- Edwardowi Mamet, Marianowi Błotnemu, Emilii Jęczkowiak oraz Zofii Spychała. Przekazała życzenia działkowcom i Zarządowi ROD od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego z okazji jubileuszu 80 lecia ogrodu i wręczyła od Prezesa PZD Puchar wraz z pamiątkowym dyplomem. Wręczyła również pamiątkowy ryngraf z życzeniami od Prezesa OZ PZD Mariana Praczyka.

Pan Kazimierz Michalak - członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego przekazał działkowcom życzenia z okazji jubileuszu i wręczył pamiątkowy ryngraf od Starosty Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza.


Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór oraz Sławomir Śniegowski - Przewodniczący RMiG również w swoich wystąpieniach przekazali Zarządowi i działkowcom serdeczne życzenia z okazji jubileuszu ogrodu oraz pogratulowali osiągnięć w zagospodarowaniu ogrodu.
Prezesi ROD miasta Wronek przekazali na ręce prezesa ROD okolicznościowe życzenia z pucharami.

Na zakończenie uroczystości Prezes Aleksander Manikowski podziękował wszystkim za przekazane życzenia i upominki i wręczył od Zarządu ROD pamiątkowe podziękowania za dotychczasową pomoc w rozwój i utrzymanie ogrodu dla Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZ PZD w Pile, Burmistrza Wronek, Przewodniczącego RMiG Wronki oraz Starosty Szamotulskiego.

Zarząd przygotował również różne gry i zabawy dla dzieci z nagrodami.
Działkowcy świętowali przy grochówce i muzyce do późnych godzin wieczornych.

MF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.