Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD " Kpr. Benedy" w Bydgoszczy - 24.08.2016

W dniu 20 sierpnia 2016 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy, zorganizował uroczystość z okazji 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców i Dnia Działkowca 2016.

W obchodach działkowego święta udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy - Pan Jan Szopiński, Przewodniczący Rady Osiedla Szwederowo - Pan Bogusław Aleksander Deja wraz z małżonką, prezesi sąsiadujących ROD, działkowcy wraz z rodzinami a także ich znajomi.

Prezes Ogrodu Lech Studziński powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie wygłosił okolicznościowy referat, w którym przypomniał genezę powstania ogrodnictwa działkowego, powstanie pierwszych ogrodów w Polsce ich rozwój i znaczenie społeczne. Mówił o powstaniu Polskiego Związku Działkowców, organizacji niezależnej, samorządnej i samodzielnej. Zapoznał z uzyskanymi w ostatnim okresie czasu najistotniejszymi osiągnięciami PZD i w ogrodzie.

Podziękował za zaangażowanie członkom zarządu oraz nielicznym działkowcom, nazywając ich cichymi bohaterami, którzy nie dla zaszczytów i korzyści majątkowych, ale dla satysfakcji i poczucia spełnienia swej misji, codzienną pracą na rzecz ogrodu i swych sąsiadów, przyczynili się do wyżej wspomnianych osiągnięć, jednocześnie prosząc o dalszą aktywność. Szczególne podziękowanie złożył działkowcom, którzy przygotowali uroczystą oprawę dzisiejszego święta.

Następnie zaproszonym gościom oraz działkowcom wyróżniających się szczególną aktywnością społeczną i wzorową uprawą swych działek wręczono okolicznościowe medale, podziękowania i kalendarze.

Na zakończenie części oficjalnej uczestników uroczystości poczęstowano okolicznościowym tortem. Następnie były tańce, orkiestra przygrywała ulubione melodie a catering serwował dania z grilla.

Sekretarz Zarządu ROD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.