Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dni Działkowca Okręgu Pilskiego w Rogoźnie - 22.08.2016

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego odbyły się w dniu 20 sierpnia 2016 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Przemysława w Rogoźnie. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego, odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i odsłuchaniem hymnu PZD. Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca zostały przygotowane i przeprowadzone przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Rogoźno, Zarządów Rogozińskich Ogrodów Działkowych oraz Rogozińskiego Centrum Kultury.

Oficjalnego otwarcia obchodów Okręgowych Dni Działkowca dokonał Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, który przywitał przybyłych działkowców wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości: Krzysztofa Paszyka Posła na Sejm RP, Renatę Wujec asystentkę Marii Janyski Posłanki na Sejm RP, Tomasza Kranca Starostę Wągrowieckiego, Jacka Klimaszewskiego Wicestarostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Romana Szuberskiego Burmistrza Rogoźna, Renatę Tomaszewską Zastępcę Burmistrza Rogoźna, Henryka Janusa Przewodniczącego Rady Miejskiej Rogoźna, Katarzynę Erenc-Szpek Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rogoźna, Grzegorza Kaźmierczaka Zastępcę Burmistrza Czarnkowa, Piotra Szturmińskiego Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury i in.

  

Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w swoim wystąpieniu nawiązał do historii i tradycji ogrodnictwa działkowego oraz aktualnej sytuacji w Polskim Związku Działkowców. W swoim wystąpieniu powiedział m.in. „Trzy lata temu podjęliśmy decyzje o organizacji Okręgowych Dni Działkowca kolejno we wszystkich większych miejscowościach i skupiskach ogrodów działkowych naszego okręgu. Dzisiejsza uroczystość jest trzecią z kolei. Poprzednie dwie odbyły się w Trzciance i Czarnkowie…W bieżącym roku obchodzimy 35 rocznicę powstania Polskiego Związku Działkowców. Od 1981 roku jesteśmy niezależną organizacją, posiadającą ustawowe rozwiązania, własny statut i regulamin wewnątrzorganizacyjny. Udowodniliśmy, że potrafimy być prężną organizacją i jak potrzeba to walczyć o realizację naszych celów i zadań. Mimo, że przez cały ten okres spokoju nie zaznaliśmy, szczególnie w ostatnich latach to zawsze otrzymywaliśmy pomoc od naszych parlamentarzystów, od władz samorządowych, od jednostek i działaczy gospodarczych, od ludzi nam przyjaznych za co jesteśmy bardzo wdzięczni”.

Z obecnych gości głos zabrali: Roman Szuberski Burmistrz Rogoźna, Krzysztof Paszyk Poseł na Sejm RP, Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki (czytaj tutaj). Goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia działkowcom oraz deklarowali dalsze wsparcie dla naszych ogrodów.

Renata Wujec odczytała życzenia od Posłanki Małgorzaty Marii Janyski adresowane do Burmistrza Rogoźna i Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile (czytaj tutaj).

Prezes OZ PZD w Pile podziękował za życzenia i deklaracje dalszego wsparcia w rozwój ogrodnictwa działkowego. Zapoznał z treścią listów od zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć osobiście: Marcina Porzucka Posła na Sejm RP (czytaj tutaj) i Zofii Szalczyk Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (czytaj tutaj).

Posłanka na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska przesłała na ręce Prezesa Okręgowego Zarządu list z odpowiedzią Ministra Infrastruktury i Budownictwa na złożone zapytanie w sprawie działań zmierzających do usankcjonowania prawa do zamieszkania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (czytaj tutaj). Ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zostali zapoznani uczestnicy uroczystości.

Podczas uroczystości odznaczeniem Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowcówudekorowany został Józef Zarębski z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czerwony Mak” w Rogoźnie.

Ogłoszono listę laureatów okręgowych konkursów. W konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016” laureatami zostały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: „Za Parkiem”, „Gwda”, „Kolejarz” w Pile i „Kolejarz” w Czarnkowie. ROD „Za Parkiem” w Pile za zajęcie I miejsca weźmie udział w 2017 roku w krajowym konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”.

W konkursie „Wzorowa Działka Roku 2015” wyłoniono 9 działek, które uzyskały maksymalną ilość punktów. Spośród laureatów wylosowano działkę z ROD „Za Parkiem” w Pile użytkowaną przez Annę i Michała Poteckich, która weźmie udział w krajowym konkursie „Wzorowa Działka Roku 2017”. Laureaci okręgowych konkursów zostali uhonorowani pucharami, dyplomami, nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono kosze dożynkowe zaproszonym gościom oraz Prezesom Rogozińskich Ogrodów Działkowych.

Podziękowania Paniom z Rogozińskich działek za pomoc w organizacji uroczystości i przygotowanie smacznych wypieków złożyli Marian Praczyk Prezes OZ i Andrzej Skomurski Prezes ROD im. Przemysława wręczając pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Podczas uroczystości przygrywała Orkiestra Dęta oraz wystąpiły Mażoretki PA-MAR-SZE z Rogozińskiego Centrum Kultury, które zaprezentowały układy choreograficzne taneczno-marszowe.

Licznie zgromadzeni działkowcy świętowali przy muzyce w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

KA

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.