Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje i pożyczki dla ROD - 22.08.2016

Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. rozpatrzyło kolejne wnioski o dotacje i pożyczki dla ROD.

Prezydium KR PZD przyznało dotacje na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Funduszu PZD przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD które ucierpiały wskutek  intensywnych opadów deszczu  i wichur. Wsparcie było pilne i niezbędne, aby zabezpieczyć i wyremontować uszkodzone  Domy Działkowca.

Dotacje otrzymały:

ROD Metalowiec w Skarżysku- Kamiennej na kwotę 5.500 zł,

ROD Zielony Zakątek w Chodzieży na kwotę 5.000 zł.,

OZ w Koszalinie  ROD „Malwa” kwotę 12.674 zł.

Udzielono Zarządowi ROD „NAD DZIWNĄ” w Zastaniu pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD na modernizację sieci energetycznej dla ROD w kwocie 30.000 zł. Było to w pełni uzasadnione, gdyż wykonanie tej inwestycji zapewni bezpieczeństwo działkowców. Planowany koszt zadania wynosi 115.000 zł. Przedkłada się to na poprawę warunków użytkowania działek w ROD, jak również na poprawę  wizerunku ROD oraz wizerunku PZD jako całości organizacji.

Prezydium KR PZD udzieliło wsparcia finansowego czterem ogrodom. w łącznej kwocie 53.174 zł.

 

MD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio