Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działania ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej w ramach Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD - 17.08.2016

Rodzinny Ogród Działkowy obok podstawowej funkcji zaspokajania wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych  pełni również funkcje społeczne i edukacyjne  polegające  na  tworzeniu warunków do integracji społeczeństwa, propagowaniu idei ogrodnictwa, prowadzeniu działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi.

Dlatego w ramach Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD ogród im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego 22 w Środzie Wielkopolskiej:

  • Zaprasza społeczność miasta do odwiedzania ROD w formie ogrodu otwartego, spacer alejkami i podziwianie działek może być znakomitą formą relaksu.
  • Otwiera się na współpracę na polu edukacji dzieci przedszkolnych oraz młodszych klas szkół podstawowych. Współpracuje z przedszkolami oraz Szkołą Podstawową nr 3 w Środzie Wlkp. Dzieci mają okazję poznawać okazy przyrody, poznają roślinność, dowiadują się o pożytecznych owadach, oglądają domki dla nich oraz dla ptaków, z wzorowymi działkowcami spotykają się ucząc się podstawowych zasad uprawy i ochrony roślin, mają okazję uczestniczyć w prezentacji sprzętu pszczelarskiego ,uli i pracy pszczół, ich znaczenia dla środowiska. Poznają również 80-letnią już historię Ogrodu. W ramach współpracy dzieci będą miały okazję przedstawić działkowcom swoje osiągnięcia artystyczne występując w ramach obchodu Dnia Dziecka, Dnia Działkowca i imprez  integracyjnych na terenie ROD.

  • Swoje umiejętności przedstawią działkowcom i ich rodzinom uczestnicy sekcji artystycznych działających w Średzkim Ośrodku Kultury, którzy dzięki przychylności Dyrekcji ŚOK wspierać nas będą w organizacji i obsłudze uroczystości organizowanych na terenie Ogrodu.
  • Gośćmi, którzy serdecznie witani są w ROD są opiekunowie i osoby niepełnosprawne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. Z ciekawością, zainteresowaniem oraz zaangażowaniem poruszają się po alejkach Ogrodu przy ul. Kochanowskiego 22 pytając działkowców o interesujące ich sprawy.
  • Po przeprowdzonej rozmowie z Prezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. od jesieni planowane jest nawiązanie współpracy, co powinno zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami.
  • Działkowcy oraz poczet sztandarowy  ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego biorą udział w uroczystościach odbywających się na terenie miasta, np. Dożynkach miejsko – gminnych, a także w świętach religijnych, jak Boże Ciało . Mogą w ten sposób oddać hołd ich patronowi, przedwojennemu staroście średzkiemu, który przyczynił się do powstania przed 80-ciu laty naszego ogrodu.

Działania Zarządu ROD zyskują duże uznanie i poparcie w społeczeństwie miasta i władz gminnych oraz powiatowych, dzięki czemu uzyskuje dotacje wspomagające inwestycje na terenie ogrodu, a także pozyskuje sponsorów do organizacji imprez w ogrodzie. Zainteresowanie ogrodem ciągle rośnie o czym świadczą zgłoszenia o chęci posiadania działki. Działkowcy mają nadzieję na dalszy rozwój współpracy ze środowiskiem lokalnym na czym zyska  miasto.


Prezes ROD Zenon Król     

Sekretarz ROD Andrzej Mytko

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.