Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Osiedle zamiast ogrodów. Francuski koncern walczy z działkowcami - 12.08.2016

Kraków – jedno z najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Polsce i Europie. Od lat trwa tam nieustająca walka o poprawę jakości powietrza, które jest tak zatrute, że co i rusz ogłaszany jest smogowy alarm, podczas którego osoby starsze i dzieci powinny pozostawać w domach. W mieście brakuje parków, a znajdujące się tam ogrody działkowe od lat walczą o przetrwanie. Tak jak ROD „Drożdżownia”, który od 22 lat walczy o ocalenie. Niefart działkowców z tego ogrodu to fakt, iż ponad 2 hektary gruntu ROD znajduje się w użytkowaniu wieczystym Destylarni Polmos. Ta zaś należy do francuskiego koncernu Marie Brizard Wine&Spirits, który działa w sektorze win i alkoholi mocnych w całej Europie, a także w USA. Przeciwnik jest bez wątpienia potężny i stać go na zaangażowanie milionów złotych w walkę o grunt. Tymczasem naprzeciwko nich stają działkowcy i PZD, którzy od lat wspólnie, ramię w ramię, walczą o ocalenie tego ogrodu. Choć właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, to ani władze samorządowe, ani wojewoda będący przedstawicielem administracji rządzącej w terenie nie zrobili nic, by ocalić ROD „Drożdżownia” przed likwidacją go na cele budowlane. Francuski inwestor chce w tym miejscu wybudować bliźniaki z garażami.

Walka o działki i przyrodę

Rodzinny Ogród Działkowy „Drożdżownia” w Krakowie powstał w 1977 roku dla pracowników krakowskich zakładów spirytusowych. Zatem podmiot, który de facto założył ogród dla swoich pracowników, teraz próbuje go odebrać działkowcom. Trudno zatem dziwić się temu, że użytkownicy działek są zdesperowani i robią co mogą, by przekonać władze do tego, iż wybudowanie w miejscu ogrodu osiedla mieszkaniowego będzie krzywdą nie tylko dla rodzin działkowych, ale także dla wszystkich mieszkańców Bieżanowa, zwanego XII dzielnicą Krakowa, a przede wszystkim znacząco wpłynie na stan środowiska naturalnego.

 

Przeprowadzone przy współpracy z organizacjami ekologicznymi i środowiskowymi badania jasno wskazały, że planowana inwestycja jest zagrożeniem dla zbiorników retencyjnych znajdującej się w pobliżu Wieliczki oraz dla środowiska naturalnego. O sprawie można przeczytać m.in. w ostatnich publikacjach krakowskich mediów, w tym w Gazecie Krakowskiej z dn. 10 sierpnia br. w artykule „Ponad tysiąc drzew ma iść pod topór. Działkowcy protestują”. Jak możemy przeczytać, analiza dendrologiczna terenu ROD „Drożdżownia” przeprowadzona przez niezależne Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody pokazała, że w przypadku likwidacji tego ogrodu może zostać wyciętych 158 krzewów i ponad 1,1 tys. różnego rodzaju drzew. Według przeprowadzonych badań na tym terenie znajduje się siedlisko wielu chronionych gatunków zwierząt . Wśród nich są głównie ptaki: szpak, dzięcioł średni, a także padalec czy ryjówka aksamitna. Ekolodzy i mieszkańcy alarmują, że planowana inwestycja ma powstać w bliskim sąsiedztwie zbiorników retencyjnych i ujęć wody dla Wieliczki. - W opinii dendrologicznej jest wyraźnie napisane, że z tego powodu jakiekolwiek zmiany, naruszenie gleby i zniszczenie szaty roślinnej nie powinno mieć miejsca - mówi na łamach „Gazety Krakowskiej” Włodzimierz Rogala, prezes ROD „Drożdżownia". Opinia w tej sprawie została już przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozpatruje zasadność wydanej decyzji o warunkach zabudowy

Wiatr w oczy

Teren, na którym znajduje się ROD „Drożdżownia” nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowi planiści są w trakcie opracowywania planu miejscowego dla rejonu „Stary Bieżanów”, na terenie którego znajduje się ROD. Dlatego też Destylarnia zwróciła się z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla tego obszaru. Pomimo wniosku Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie, Związek nie został dopuszczony do udziału w tej sprawie. Rezultatu nie przyniosło złożone przez Okręg Małopolski PZD w Krakowie zażalenie. Wobec czego Okręg Małopolski PZD w Krakowie złożył odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta ustalającej warunki zabudowy. Sprawa obecnie toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie. Tymczasem w studium zagospodarowania przestrzennego, które określa kierunki polityki przestrzennej gminy i które powinno stanowić podstawę dla urzędników przy wydawaniu decyzji o zabudowie, teren ROD „Drożdżownia" widnieje jako zieleń urządzona. Stąd, jak mówi na łamach Gazety Krakowskiej prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody Mariusz Waszkiewicz „w tym przypadku nie ma mowy o zastosowaniu zasady dobrego sąsiedztwa, ponieważ planowane osiedle nie będzie kontynuacją linii zabudowy z okolicznych działek”.

PZD walczy o ogród

Działkowcy w swojej walce nie są pozostawieni sami sobie. Pierwsza decyzja niekorzystna dla działkowców i Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Drożdżownia” w Krakowie i tym samym dla Związku zapadła  już w 1994 roku. Okręg Małopolski w Krakowie od samego początku nie zgadzał się na takie rozwiązanie. Dlatego Związek wnosi przewidziane prawem środki zaskarżenia (skargi i odwołania) w celu zmiany niekorzystnych decyzji. W chwili obecnej postępowanie toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto złożony został także wniosek w trybie art 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednak postępowanie to zostało zawieszone z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie uwłaszczenia Destylarni „Polmos” w Krakowie.

Co dalej?

W chwili obecnej przed Wojewoda Małopolskim toczy się postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji w trybie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” z dniem 5 grudnia 1990 roku prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, na którym zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Drożdżownia” w Krakowie. Zarówno działkowcy jak i Związek nadal będą przeciwdziałać i oponować wszelkim niekorzystnym decyzjom i rozstrzygnięciom w tej sprawie.

Jak możemy przeczytać na łamach Gazety Krakowskiej nieoficjalne informacje mówią o tym, że jeszcze we wrześniu przedstawiciele francuskiego koncernu alkoholowego spotkają się w tej sprawie z władzami Krakowa. Mają na nim zaproponować kompromis w sprawie planowanej inwestycji. Czy działkowcom uda się ocalić  teren ROD „Drożdżownia” przez zabetonowaniem i przekształceniem w osiedle mieszkaniowe? Czas pokaże.

AH

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio