Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Przegląd zagospodarowania ROD "IKAR " w Elblągu - 11.08.2016

Założony w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ROD "IKAR "  w Elblągu  to ogród, który  jest położony blisko lotniska Aeroklubu Elbląg. W 1981 roku został przekazany  i przyjęty do Polskiego Związku Działkowców. Jest to jeden  z mniejszych ogrodów  na terenie miasta Elbląg i  liczy 109 działek zlokalizowanych na  dwóch odrębnych terenach. Większość bo aż 70% to działki typowo wypoczynkowe a pozostałe rekreacyjno-warzywne.

W okresie 2006-2008 obydwa tereny zostały od nowa ogrodzone (ok. 1000 mb) a w 2008 roku zmeliorowane przy współudziale środków ogrodu i pracy działkowców, związku oraz miasta. Na nowym terenie wybudowano a na starszym zmodernizowano instalację wodną zasilaną wodą z kanału elbląskiego, którą napełnia sąsiedni ogród im. Żwirki i Wigury.

W latach 2009 - 2012 poprawiono i zmodernizowano aleje celem poprawienia komunikacji wewnętrznej ogrodu, wybrukowano i  wybetonowano główny wjazd do sektora A również przy współudziale  środków miejskich, ogrodu oraz wydatnej pracy działkowców. Natomiast  w latach 2012 - 2015 zmodernizowano i wybetonowano wjazd do sektora B, wykonano    i wygrodzono dwa place gospodarcze na odpady komunalne oraz zakupiono i zamontowano nowe funkcjonalne tablice informacyjne. Ogród posiada zaktualizowany plan zagospodarowania z naniesioną infrastrukturą ogrodową zatwierdzony  przez Prezydium OZ. Jest jeszcze wiele do zrobienia m.in. w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej   do działek czy  wymiany części istniejącej na 51 działkach sektora A instalacji doprowadzającej wodę celem poprawienia jej funkcjonalności.

Zgodnie z uzyskaną wiedzą zarząd  oraz działkowcy zgłaszają jedynie problemy   w zakresie dopływu wody do wszystkich działek z uwagi na to, że instalacja sąsiedniego ogrodu jest już mocno wyeksploatowana i należałoby wspólnie pomyśleć nad jej kompleksową modernizacją. Przydałaby się też niewielka świetlica ale jak na razie musi wystarczyć zmodernizowany barakowóz z lat siedemdziesiątych. 

Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z działkowcami, nikt specjalnie  nie narzeka. Prawie połowa działkowców ogrodu to starsi działkowcy ale i wielu młodych, których działki, jak widać również na zdjęciach są zadbane i przytulne – jak sami mówią – stanowią ich drugi mały świat. Życzymy im dalszych sukcesów i zadowolenia z posiadania tych małych uroczych zakątków. Komisja dziękuje prezesowi i działkowcom za pomoc   i współpracę w czasie realizacji przeglądu.

              

Andrzej BERDYCZKO

Przewodniczący III Rejonowej Komisji do przeprowadzenia przeglądu ROD i działek

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio