Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Burmistrz Bielawy wspiera rozwój ROD - 10.08.2016

Burmistrz Miasta Bielawa wspiera finansowo kolejny ROD spośród 6 funkcjonujących w tym mieście. Tym razem Burmistrz Bielawy udzielił wsparcia finansowego dla ROD „Radość” w Bielawie w wysokości 8000 zł. na na realizację zadania inwestycyjnego pn. Elektryfikacja Ogrodu.

Zadanie to zostało uchwalone przez działkowców na walnym zebraniu sprawozdawczym w 2016 r. jako I etap, którego koszt wynosi 30 000 zł. Część środków na ten cel została zaoszczędzona przez Zarząd ROD. Zgodnie z podjętą uchwałą przez walne zebranie w kosztach tego zadania partycypują również działkowcy. Okręg Sudecki udzielił dotacji w wysokości 8 000zł.

Aktualnie w ROD trwają prace polegające na położeniu kabla o długości 120 m, którym popłynie prąd do czterech szaf rozdzielczych a stąd do pierwszych 36 działek.

Działkowcy w ROD „Radość” długo zastanawiali się nad tym, czy będą w stanie ponieść koszty zelektryfikowania Ogrodu zanim podjęli w tym zakresie uchwałę na tegorocznym walnym zebraniu sprawozdawczym. W podjęciu decyzji pomógł im Burmistrz Miasta, który zadeklarował przyznanie dla ROD dotacji. Dzięki temu udział działkowców w zadaniu inwestycyjnym wynosi 400 zł a nie jak zakładano – 800 zł.

Nie jest to jedyna pomoc Burmistrza dla bielawskich ROD. Burmistrz wspiera każde zadanie inwestycyjne w ogrodach w miarę możliwości finansowych tej Gminy.

Gmina nie należy do bogatych, nie ma w tym mieście słynnego przed laty przemysłu bawełnianego i wielu innych branż, które przynosiły dochody Gminie.

Nie mniej jednak Burmistrz pomaga lokalnej społeczności na miarę możliwości - tak jak w powiedzeniu „tak krawiec kraje, jak mu materiału staje”. 

Zarząd ROD „Radość” w Bielawie wraz z działkowcami są wdzięczni i dziękują za udzieloną pomoc. 

Maria Klimków
Sekretarz
OZ Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio