Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przegląd zagospodarowania w ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej - 10.08.2016

W ramach Powszechnego  przeglądu  zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”     Komisja powołana przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu  dokonała  przeglądu działek z terenu powiatu Średzkiego. 19 lipca bieżącego roku Komisja odwiedziła ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Sprawdzono i analizowano zagospodarowanie ROD w następujących obszarach: stan infrastruktury ogrodowej oceniono jako dobry, dom działkowca  i plac wokół uznano jako bardzo dobry, do dyspozycji są sanitariaty ogólnodostępne i podłączone  do kanalizacji miejskiej, ale ze względu na brak miejsca nie ma placu zabaw dla dzieci,zaopatrzenie  ogrodu w wodę określono jako bardzo dobre, ponieważ wszystkie działki od czerwca mają doprowadzoną wodę z sieci miejskiej, stwierdzono, że wszystkie działki doprowadzone mają energię elektryczną, system dystrybucji odpadów oparty jest na bieżącym i systematycznym wywozie, kontakt z działkowcami odbywa się poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń w gablotach oraz poprzez stronę internetową i w czasie dyżurów na godzinę przed posiedzeniami Zarządu, wszystkie alejki posiadają tablice z ich nazwami, przy wejściach uwidoczniona jest nazwa ogrodu,  ogród nie posiada wolnych działek.

Komisja w trakcie przeglądu zagospodarowania i wykorzystania działek  stwierdziła, że altany wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, żadna nie jest ponadnormatywna, nie występuje zamieszkiwanie na terenie ogrodu, tylko kilka altan wybudowanych w latach 50-tych usytuowanych jest mniej niż 3 metry od granicy, działki maja prawidłowe ogrodzenia, na starej części ogrody znajdują się nieliczne  szopy i toalety. Porządek na działkach jest zadowalający, nasadzenia w większości zgodne z regulaminem. Na ogólną liczbę 129 działek w ROD 19 ma charakter czysto rekreacyjny , a pozostałe warzywne i rekreacyjno-warzywne, kilka ma oczka wodne i wyposażona jest w betonowe grille oraz mini place zabaw. Większość działek posiada kompostowniki, część nowych działek jeszcze ich nie posiada. 

Podkreślić należy bardzo przychylną postawę działkowców, którzy chętnie  dzielili się swoimi uwagami i doświadczeniami, udostępniając teren swoich działek.

Komisja podsumowując swoją pracę  stwierdziła, że przegląd zagospodarowania ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej przyczyni się do dalszej poprawy estetyki działek i terenów ogólnodostępnych Ogrodu i proponuje Zarządowi bieżące monitorowanie zagospodarowania ogródków działkowych oraz uzupełnienie niedociągnięć.

Oprac. Andrzej Mytko

Foto Zenon Król  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio