Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przewodniczący Rady Miasta Kielce za zachowaniem roli i znaczenia ROD - 08.08.2016

W dniu 3 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z Panem Dariuszem Kozakiem – Przewodniczącym Rady Miasta Kielce.

Celem spotkania było zapoznanie Pana Przewodniczącego z aktualną sytuacją działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz stowarzyszenia ogrodowego PZD w kontekście ostatnich działań i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z jego wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii możliwości stosowania rozszerzonego nadzoru budowlanego m. in. do altan ogrodowych.

Odbyte spotkanie było także idealną okazją do omówienia wielu problemów i zagadnień z jakimi borykają się działkowcy i ROD zarówno na szczeblu Miasta Kielce, województwa jak i całego kraju, jak również poznania stanowiska samego Radnego w przedmiocie funkcjonowania i roli ogrodów działkowych.

W ponad godzinnej rozmowie omówiono przede wszystkim wskazane wyżej działania i wystąpienia RPO, które ściśle związane są z kwestią budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach i zamieszkiwania na ich terenie.

Z uwagi na zakończony już powszechny przegląd ROD i działek na szczeblu Kielc oraz województwa świętokrzyskiego, przekazano Panu Przewodniczącemu informację, że oba wyżej wskazane zjawiska rozpatrywać należy w kategorii dalece marginalnej – 5 ponadnormatywnych altan na ogólną liczbę blisko 8 tysięcy na terenie Kielc oraz jednostkowe przypadki zamieszkiwania przez osoby bezdomne (10 działek).

W miejscu tym Pan Rady stwierdził, że przy tak dużej liczbie użytkowanych działek, nie ma możliwości uchronienia się od danego zjawiska w 100%, co jednak nie stanowi absolutnie argumentu in minus dla ROD i stowarzyszenia ogrodowego.

Dodatkowo wskazał, że jakiekolwiek próby budownictwa ponadnormatywnego i ewentualnego zamieszkiwania w ogrodach stanowią wypaczenie ich podstawowej funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. Całkowicie sprzeciwia się próbom zamiany ROD w osiedla mieszkaniowe. Powoduje to, jego zdaniem, możliwość korzyści wąskiej grupy osób kosztem często setek a nawet tysięcy innych.

W trakcie rozmowy nie mogło także zabraknąć kwestii roszczeń do terenów ROD zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Kielce oraz działań w przedmiocie regulacji ich stanów prawnych.

W tym zakresie ze strony Przewodniczącego padła deklaracja szerokiej pomocy w sytuacji negatywnego zakończenia postępowań zwrotowych i konieczności zwrotu gruntu. Poruszono możliwość podjęcia innych działań, które czyniłyby zadość roszczeniom byłych właścicieli lub ich spadkobierców z jednoczesnym zachowaniem ROD.

Z uwagi na klarowne podstawy prawne w ustawie o ROD, odniesiono się także do możliwości pozyskania środków dla kieleckich ogrodów działkowych z budżetu Miasta. Wobec stanu infrastruktury niektórych ROD, każda kwota jaka mogłaby zostać na ten cel przekazana, wydaje się niezwykle cenna i potrzebna.

Radny D. Kozak podkreślił także rolę ogrodów i indywidualnych działek dla samych użytkowników i ich rodzin. Są to jego zdaniem miejsca wykorzystywane w zakresie ogrodnictwa od pokoleń i te pokolenia łączące. Ekologiczne i zdrowe uprawy są jednocześnie wymierną korzyścią i efektem ciężkiej pracy, dającym niezwykłą radość i satysfakcję. Cieszy go fakt, że w gronie działkowców odnajdujemy coraz więcej osób młodych, które zakładając rodziny widzą w ogrodach miejsce idealnego wypoczynku dla nich samych i ich dzieci.

Pan Przewodniczący zauważa jednocześnie znaczenie ogrodów także w aspekcie ekologicznym i roli dla całego Miasta jako miejsc użyteczności publicznej.

Stanowisko Przewodniczącego Rady wpisuje się tym samym w analogiczną postawę Włodarzy Miasta z Prezydentem Wojciechem Lubawskim na czele.

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio