Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wystawa KORSO 2016 w Pile - 08.08.2016

W dniu 6 sierpnia 2016 roku w Pile, po raz kolejny, spotkali się działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. Tego dnia w Paku na Wyspie, pod patronatem Prezydenta Piły Piotra Głowskiego odbyła się wystawa „KORSO”.

 

W wystawie swoje stoiska zaprezentowało 16 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta.

Działkowcy zaprezentowali swoje plony – warzywa, owoce, przetwory, nalewki i piękne kwiaty. Zwiedzających częstowano produktami z działek oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem kiszonym.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD – Mariana Praczyk i Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD – Maria Fojt powitali przybyłych na wystawę: Piotra Głowskiego Prezydenta Piły, Eligiusza Komarowskiego Starostę Pilskiego, Stefana Piechockiego Wicestarostę Pilskiego, Krzysztofa Paszyka i Andrzeja Pardę Posłów na Sejm RP oraz Pawła Jarczaka Przewodniczącego Rady Miasta w Pile i in.

Goście odwiedzili wszystkie stoiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych, składali życzenia i wpisywali się do kronik pamiątkowych ogrodów.

 

Prezydent Piotr Głowski, który objął patronat nad imprezą podziękował wszystkim Zarządom ogrodów za liczny udział w wystawie KORSO 2016 oraz za udział w życiu miasta. Ogrody są ukwiecone, działkowcy produkują zdrową żywność. To czynniki ważne dla rodziny. W Pile latem miasto jest puste bo działkowcy z rodzinami przebywają na działkach. Poinformował, że władze miasta pracują nad budżetem obywatelskim na 2016 rok. Chcemy aby działkowcy pokazali, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych są ważne w mieście. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego przez pilskich działkowców są w Waszych rękach, bo jest Was dużo i jesteście bardzo aktywni. Następnie przekazał na ręce Prezesów ogrodów podziękowanie za udział w wystawie oraz wręczył nagrody rzeczowe.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski poinformował, że jest członkiem Związku od kilku miesięcy, posiada działkę w ROD „Gwda” w Pile. Stwierdził, że działkowcy upiększają miasto i tak powinno być. Pogratulował wszystkim wystawcom pięknych stoisk. Uczestnikom wystawy ufundował tort. Poinformował, że każdy ROD otrzyma od Starosty nagrodę rzeczową w wysokości 500 złotych. Wspólnie z Prezesem OZ PZD Marianem Praczykiem wręczył Prezesom ROD podziękowania za udział w wystawie KORSO.

Poseł Maria Janyska przesłała życzenia dla uczestników wystawy KORSO.

Działkowcy wręczyli Prezydentowi, Staroście oraz pozostałym gościom kosze z kwiatami i owocami z działek. Prezes OZ Marian Praczyk podziękował gościom oraz działkowcom za wsparcie i zaangażowanie w zorganizowanie wystawy, która jest wieloletnią tradycją działkowców.

Delegacje z dwóch ogrodów złożyły wiązanki kwiatów: z ROD im. Stanisława Staszica - pod pomnikiem Stanisława Staszica przy wyspie i z ROD „Kolejarz” najstarszego ogrodu - pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa.

Obok pilskich ogrodów zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców w wystawie uczestniczyli: przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, którzy wykonywali pomiary ciśnienia i tkanki tłuszczowej, Pilskie Stowarzyszenie Amazonek, Straż Pożarna, która prezentowała udzielanie pierwszej pomocy oraz Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 

Wystawie towarzyszył występ zespołu artystycznego „Ballada” z Klubu Seniora w Pile.

 

 

Wystawa KORSO 2016 była dokumentowana przez pilskie media i portale:

KA


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio