Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zakończył się przegląd zagospodarowania ROD i działek w Okręgu Warmińsko-Mazurskim - 05.08.2016

Przegląd ROD w Okręgu Warmińsko-Mazurskim zakończono opracowaniem zestawienia wyników w dniach 28-29.07.2016 r. do dalszego działania w kierunku rozwoju ogrodów i działek.

Zgodnie z Uchwałą 145/2016 KR PZD w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 r." Okręgowy Zarząd, rozpoczynając realizację tej Uchwały KR PZD, powołał 25 zespołów, które w 166 ogrodach dokonały skrupulatnie analizy wszystkich tematów znajdujących się w ankietach. Z uwagi na rozpiętość tematyki powołano do zespołów działkowców o dużym doświadczeniu Związkowym. W zespołach znaleźli się także instruktorzy SSI, prezesi ROD oraz terenowi działacze Związkowi.

Przeglądy odbywały się zgodnie z przyjętym terminarzem i harmonogramem. Wszystkie Zarządy ROD z pełną odpowiedzialnością traktowały te działania, współpracując z komisjami ogrodowymi.

Po zakończeniu przeglądu, Okręgowy Zarząd Warmińsko - Mazurski w dniu 28.07.2016 r. powołał zespół koordynacyjny do opracowania szczegółowych wyników tematycznych, który pracował w dniach 28-29.07.2016.

1

3

Z przeglądów wynika, że mimo negatywnej opinii wyrażanej publicznie przez przeciwników istnienia ogrodów, działki i ogrody w Okręgu Warmińsko - Mazurskim PZD są prowadzone w sposób zadowalający zgodnie z przepisami ROD, angażując coraz to nowe pokolenia działkowców w unowocześnianie infrastruktury ogrodowej i całych ogrodów.

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny można zauważyć, że na znacznej większości działki i w ROD na Warmii i Mazurach, wg ankietowanych, altanki ponadnormatywne występują w znikomym procencie, to samo można powiedzieć o zamieszkiwaniu na terenie ogrodów. Ogólna ocena aktywu ogrodowego i Okręgu jest dobra.

Dużym zaskoczeniem osób prowadzących przegląd było zainteresowanie tym przeglądem ze strony samych działkowców, którzy wskazywali konieczność poprawy niektórych zagadnień modernizacyjnych ogrody.

Należy stwierdzić, iż praca powołanych komisji wymagała dużo wysiłku (szczególnie przy ocenie altan), była jednak ona prowadzona rzetelnie i z dużą dokładnością.

Jak winnika z przeprowadzonych ankiet, z oceny lat ubiegłych w ogrodach Warmii i Mazur nastąpiła znaczna poprawa zagospodarowania dzięki opracowaniu i wdrażaniu przez OZ PZD corocznego programu modernizacyjnego ogrodów (dofinansowując ich modernizację przez OZ PZD) oraz dobrej współpracy w tym kierunku z władzami miast.

W ocenie przeprowadzonych przeglądów stwierdza się, że dla większości działkowców działka to skarbnica plonów w postaci warzyw, owoców i ziół, ale również miejsce odpoczynku.

W wielu ogrodach coraz częściej spotykane jest proekologiczne podejście do upraw działkowych, czego dowodem jest obecność budek lęgowych i hoteli dla pszczół. Zauważa się również duże zainteresowanie działkami wśród młodego pokolenia. Działkowcy tych ogrodów z pełną świadomością uprawiają nie tylko rośliny ozdobne, ale także warzywa, zioła, krzewy jagodowe i drzewa owocowe.

Efektem pracy zespołów powołanych do przeglądów jest również opracowanie szeregu wniosków, które owocować będą w dalszej modernizacji ogrodów w Okręgu Warmińsko - Mazurskim PZD.

 

Jan Kamiński

Wiceprezes Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio