Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium Prezesów ROD – rejon Ostrowiec Świętokrzyski - 21.07.2016

W drugim pod względem wielkości na terenie Okręgu Świętokrzyskiego PZD rejonie, skupiającym 12 rodzinnych ogrodów działkowych w dniu 18 lipca br. odbyło swoje posiedzenie kolegium prezesów.

Tym razem dzięki uprzejmości zarządu ROD im. Żeromskiego prezesi ROD oraz członkowie zarządów ostrowieckich ogrodów działkowych mogli w ogrodowej świetlicy omówić wszelkie sprawy i zagadnienia ważne z punktu widzenia lokalnego ale także w skali województwa i całego kraju.

W katalogu przedstawionych tematów znalazły się przede wszystkim:

  • działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania w ROD wraz ze złożonym wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie możliwości stosowania przez nadzór budowlany szerokich uprawnień nadzorczych w odniesieniu do ogrodowych altan – możliwe rozstrzygnięcia NSA i ewentualne skutki dla działkowców i ROD
  • przedstawienie informacji z odbytych spotkań Okręgu z parlamentarzystami województwa świętokrzyskiego i ich stanowisko w zakresie działań Rzecznika
  • realizacja w rejonie i województwie projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” – cel projektu i częściowa ocena już dokonanych przeglądów w województwie
  • roszczenia do terenów ROD na obszarze Ostrowca Świętokrzyskiego i związana z tym procedura regulacji stanów prawnych niektórych ogrodów w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD
  • prawidłowa gospodarka odpadami na terenie ROD w zakresie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz rozwiązań przyjętych na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
  • Krajowe Dni Działkowca w 2016 roku
  • Międzyogrodowa Wystawa Plonów w Kielcach, Wojewódzkie Dni Działkowca,  Jubileusz 35 – lecia PZD oraz tegoroczne Dożynki ostrowieckich ROD

W bogatej i merytorycznej dyskusji uczestnicy posiedzenia odnieśli się przede wszystkim do wystąpień Rzecznika i złożonego z jego strony wniosku do NSA, uznając go za szkodliwy i z całą pewnością nie podyktowany troską o obywateli – działkowców.

Zagrożenie jakie może przyjść ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego może po raz kolejny postawić w roli samowoli budowlanych tysiące altan w ROD.

Zdaniem prezesów ROD i członków zarządów zarówno działania RPO, jak i sam wniosek, wpisują się niemal idealnie w dopiero co zakończoną batalię o ogrodowe altany i ratujący je projekt obywatelski. To kolejna próba podważenia sensu dalszego istnienia ogrodów i uwolnienia ich terenów.

W zakresie zaś odbywającego się powszechnego przeglądu ROD i działek w roku bieżącym stwierdzono, że przebiegł on sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zakończony na obszarze rejonu Ostrowca Świętokrzyskiego przegląd spotkał się z dużą życzliwością ze strony zarządów ROD i samych działkowców. Dokonująca przeglądu komisja nie wskazała na żadne trudności w zakresie wykonania powierzonych jej zadań.

Posiedzenie kolegium było także idealną okazją do omówienia wszystkich tych tematów, które są ściśle związane z działalnością ostrowieckich ogrodów na terenie Miasta. W tym zakresie pomocna była obecność pracownika Urzędu Miasta Wydziału Infrastruktury – Pana Mariusza Kałuży.

Obecność Pana M. Kałuży wpisuje się w zapoczątkowaną w ubiegłym roku ścisłą współpracę między Magistratem a PZD poprzez powołanie pełnomocnika ds. ogrodów działkowych i ewentualnych problemów przed jakimi te ogrody na obszarze Gminy Ostrowiec stają.

Dokonując oceny owej współpracy bezsprzecznie stwierdzić należy, że układa się ona bardzo dobrze, a jej efekty to wynik osobistego zaangażowania Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pana Jarosława Górczyńskiego.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio