Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W Okręgu PZD w Lublinie „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek" przekroczył półmetek - 21.07.2016

Przegląd zakończył się już w Delegaturze Rejonowej w Chełmie, która swoim zasięgiem obejmuje 22 ogrody z terenu Chełma, Krasnegostawu, Włodawy i Wierzbicy, natomiast dobiega końca w Delegaturze Rejonowej w Zamościu i Białej Podlaskiej. Zgodnie z przyjętym przez Prezydium OZ harmonogramem przeglądy ogrodów Lubelszczyzny zakończą się 10 sierpnia br.

Wnioski końcowe Komisji przeprowadzającej przeglądy dotyczą w zdecydowanej większości podjęcia przez Zarządy ROD działań polegających na wyegzekwowaniu od poszczególnych działkowców usunięcia nieprawidłowości w zagospodarowaniu działki oraz  szukania zewnętrznych środków finansowych na unowocześnienie infrastruktury ogrodowej. Woda i energia w rodzinnych ogrodach działkowych XXI wieku to podstawowy standard, o który pytają młode osoby zainteresowane nabyciem działki. W ogrodach leżących na terenach zalewowych i podmokłych wymagane jest podjęcie natychmiastowych prac udrażniających rowy melioracyjne. Konserwacji w wielu ogrodach wymagają również tablice informacyjne z nazwą ogrodu.

Przeprowadzone dotychczas przeglądy ogrodów i działek w naszym okręgu potwierdziły tylko, że takie inicjatywy są potrzebne i mobilizują zarówno Zarządy ROD jak i działkowców do podejmowania prac i działań w kierunku poprawy wizerunku i estetyki ogrodów.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio