Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Jerzy Paul (PiS) spotkał się z członkami z OZ Podkarpackiego PZD - 13.07.2016

W dniu 11 lipca 2016 r. w biurze poselskim w Nowej Sarzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie z Posłem na Sejm RP Panem Jerzym Paulem (PiS) członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Głównym tematem spotkania była sprawa wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także poruszana podczas posiedzenia komisji sejmowych sprawa ewentualnej kontroli funkcjonowania ustawy o ROD.

Przedstawiciele PZD nawiązali również do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pan Poseł bardzo uważnie wysłuchał reprezentantów PZD. Nawiązał do swojej długoletniej bardzo dobrej współpracy z ogrodami działkowymi, jeszcze jako Burmistrz Nowej Sarzyny. Uważa za krzywdzące dla społeczności działkowej przedstawione przez Rzecznika rozwiązania dotyczące nadzoru budowlanego o warunki techniczne, czy też zgodność budowy altan z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach. W dalszej rozmowie Pan Poseł podkreślił pozytywną rolę ogrodów działkowych w miastach, które są szczególnie ważne dla osób starszych, ale także rodzin z dziećmi.

Przedstawiciele Okręgu zaprezentowali wiele przykładów z życia ogrodów podkarpackich otwartych dla społeczeństwa. Mówili o zielonych lekcjach dzieci szkolnych, a także z przedszkoli, współpracy z warsztatami terapii zajęciowej, ale także współpracy z kołami emerytów i rencistów.

Poseł Jerzy Paul zapewnił, że będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami Okręgu Podkarpackiego w sprawach dotyczących ogrodów działkowych.

 

Członek Prezydium

Okręgu Podkarpackiego

Zdzisław Kluz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.