Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Krakowskie zarządy ROD rozmawiały o problemie śmieci z MPO - 13.07.2016

W dniu 7 lipca br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie członków zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Krakowie z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.Przedmiotem spotkania było omówienie zasad i kosztów wywozu śmieci z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Prezesi ROD mieli okazję wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących wywozu odpadów oraz przedstawili swoje propozycje m.in. na temat możliwości korzystania jeden raz w roku z nieodpłatnego wywozu kontenera odpadów wielkogabarytowych oraz gałęzi drzew po jesiennej wycince.

Wydarzenie zostało zorganizowane na prośbę prezesa OZM PZD pani Ewy Błachut przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa pana Dominika Jaśkowca. MPO reprezentowane było przez Wiceprezesa pana Marka Kabacińskiego i Zastępcę Dyrektora Wydziału Wywozów pana Kazimierza Szewczyka.

W dniu 08.06.2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XLVII/844/16 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, wprowadzającą ryczałt za wywóz śmieci z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Przedstawiciele MPO szczegółowo przedstawili zaproponowane w uchwale rozwiązania pozostawiając zarządom ogrodów możliwość wyboru zasad wywozu odpadów, tj. wg dotychczasowych zasad ogólnych, bądź wprowadzonego ww. uchwałą ryczałtu w zależności, którą z propozycji uznają za korzystniejszą.

Reprezentanci zarządów ogrodów kierowali wiele ciepłych słów pod adresem zarządu MPO, chwaląc dotychczasową współpracę. Wiele pochwał dotyczyło jednego z najbardziej uciążliwych dla działkowców problemu – odbioru odpadów zielonych. Dzięki Programowi odbioru odpadów zielonych 2016, dużo łatwiejszym pozostaje pozbycie się z terenu ogrodów działkowych śmieci niedających się kompostować. Obecni na spotkaniu prezesi ROD mieli okazje zadawać pytania dotyczące systemu wywozu odpadów wyjaśniając swoje wątpliwości, a także zgłosić uwagi w przypadku występujących zakłóceń. W przypadku braku możliwości udzielenia wyjaśnień, reprezentanci MPO umawiali się indywidualnie w celu załatwienia poszczególnych spraw.

Podczas spotkania działkowcy dyskutowali na temat możliwości korzystania jeden raz w roku z nieodpłatnego wywozu kontenera odpadów wielkogabarytowych oraz gałęzi drzew po jesiennej wycince. Przedstawiciele MPO skłaniają się ku takim rozwiązaniom.

PZD OZM w Krakowie składa podziękowania Wiceprzewodniczącemu RMK panu Dominikowi Jaśkowcowi za zorganizowanie spotkania.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura/inspektor ds. inwestycji

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.