Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwestycje i remonty zaplanowane przez łódzkie ogrody na 2016 rok - 11.07.2016

Na podstawie podjętych uchwał na walnych zebraniach oraz złożonych wniosków przez zarządy ROD Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego obradujące w dniu 23 czerwca br. przyjęło plan inwestycji i remontów na 2016 r.

Z uchwalonego planu wynika, że inwestycje i remonty będą prowadzone  w 59 ROD, a wartość przyjętych do realizacji zadań to kwota ponad   1 mln 200 tys. zł.

W ramach zaplanowanych inwestycji zarządy ogrodów zamierzają wybudować: 347 mb ogrodzeń, 3 budynki administracyjno-gospodarcze, 340 mb sieci energetycznej, 558 m² alei ogrodowych, 3 sanitariaty ogrodowe, 453 mb przyłączy kanalizacyjnych, 2 pergole śmietnikowe, 125 mb przyłączy i sieci wodociągowych oraz 20 mb melioracji.

Natomiast remontami planuje się objąć: 1 300 mb ogrodzeń, 530 mb sieci wodociągowej, 3 własne studnie i hydrofornie, 1 480 m² Domów Działkowca i budynków gospodarczych, 1 670 mb sieci energetycznej, wyniesienie 533 liczników energii elektrycznej z altan do skrzynek rozdzielczo-pomiarowych, renowację 1 zbiornika wodnego (stawu), zadaszenie 2 pergoli śmietnikowych oraz 1 sanitariat ogrodowy.

Głównym źródłem finansowania planowanych do realizacji zadań będą środki własne ogrodów zgromadzone na funduszu rozwoju oraz wpłaty działkowców, co stanowi prawie 88 % kosztów, natomiast ok. 12 % kosztów zarządy planują pokryć z dotacji uzyskanych z organów wyższych PZD oraz z urzędów gmin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


Władysław Wróblewski 

inspektor ds. inwestycji 

OZ w Łodzi

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.