Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje dla ROD Okręgu Toruńsko – Włocławskiego - 07.07.2016

5 lipca 2016 roku, podczas już 9-tego w tym roku posiedzenia Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD rozpatrywane były wnioski przedłożone przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych naszego Okręgu. Uprzednio wnioski zostały przeanalizowane pod kątem formalnym przez Komisję do spraw gospodarki gruntami, nadzoru inwestycyjnego i finansowego.

Członkowie Prezydium OZ PZD, po analizie protokołu komisji i zapoznaniu się z każdym wnioskiem i wskazanym w nim zadaniu inwestycyjnym w ogrodzie, podjęło decyzję o przyznaniu 23. Rodzinnym Ogrodom Działkowym dotacji finansowych, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury służącej społeczności działkowej. Suma przyznanych dotacji równa jest kwocie 269.900,00 zł.

Kilkanaście wniosków o przyznanie dotacji zostało negatywnie rozpatrzonych z uwagi na błędy lub braki natury formalnej. Wartym przypomnienia jest fakt, że zasady obowiązujące w Polskim Związku Działkowców odnośnie możliwości pozyskania środków finansowych tytułem dotacji, są wysoce uproszczone. Nie znaczy to jednak, że nie jest konieczne dotrzymanie stosownych procedur i wymaganych tym dokumentów, takich jak np. kosztorys. Trzeba pamiętać, że środki przeznaczane na dotacje do ogrodów, są środkami społecznymi i wymagają zachowania dyscypliny ich wydatkowania i rozliczania.
 
 
Rodzinne Ogrody Działkowe, którym zostały przyznane przez Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, dotacje na podjęte przez działkowców zadania inwestycyjne w ogrodach:
 • ROD „Zacisze” w Toruniu – budowa sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 15.000,00 zł
 • ROD „Łęg” we Włocławku – odwiert nowej studni, zakup pomp, kwota przyznanej dotacji = 10.000,00 zł
 • ROD „X-lecia” w Toruniu – budowa nowej studni, zakup pomp, kwota przyznanej dotacji = 25.000,00 zł
 • ROD „Agromet Unia” w Grudziądzu – budowa nowej sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 42.000,00 zł
 • ROD „Sielanka” w Grudziądzu – modernizacja hydroforni i sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 4.000,00 zł
 • ROD „Malwa” w Lipnie – modernizacja hydroforni i sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 7.500,00 zł
 • ROD „Metalowiec” we Włocławku – modernizacja sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 3.500,00 zł
 • ROD „W. Fiałka” w Chełmnie – zabezpieczenie studni kopanych, kwota przyznanej dotacji = 700,00 zł
 • ROD „Agricola” we Włocławku – modernizacja sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 5.000,00 zł
 • ROD „Swoboda” w Toruniu – wymiana dachu w hydroforni, kwota przyznanej dotacji = 1.000,00 zł
 • ROD „Chemik” w Grudziądzu – budowa sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 13.400,00 zł
 • ROD „Rubinkowo I” w Toruniu – wymiana sieci wodociągowej, kwota przyznanej dotacji = 9.600,00 zł
 • ROD „Koło Kani” w Toruniu – budowa wodociągu, kwota przyznanej dotacji = 46.000,00 zł
 • ROD „Pigwa” we Włocławku – budowa zabezpieczeń wzdłuż rowu przebiegającego przez ogród, kwota przyznanej dotacji = 10.000,00 zł
 • ROD „Sarniak” w Grudziądzu – budowa ogrodzenia ogrodu, kwota przyznanej dotacji = 15.000,00 zł
 • ROD „Tajemniczy Ogród” we Włocławku – budowa ogrodzenia, kwota przyznanej dotacji = 5.000,00 zł
 • ROD „25-lecia” w Grudziądzu – modernizacja świetlicy, kwota przyznanej dotacji = 7.000,00 zł
 • ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu – modernizacja świetlicy, kwota przyznanej dotacji = 12.600,00 zł
 • ROD „Niezapominajka” w Toruniu – modernizacja świetlicy, kwota przyznanej dotacji = 5.000,00 zł
 • ROD „Relaks” w Toruniu – budowa pomieszczeń biurowych, kwota przyznanej dotacji = 15.000,00 zł
 • ROD „Budowlaniec” w Grudziądzu – budowa letniej świetlicy, kwota przyznanej dotacji = 10.000,00 zł
 • ROD „Nad Browiną” w Chełmnie – modernizacja pomieszczeń biurowych, kwoty przyznanej dotacji = 3.600,00 zł
 • ROD „Irys” w Ciechocinku – budowa ogólnodostępnych toalet, kwota przyznanej dotacji = 4.000,00 zł
Z powyżej przedstawionych danych wyłania się obraz jakiego typu inwestycje są prowadzone w ogrodach. Zdecydowanie prym wiodą inwestycje związane z budową lub modernizacją sieci wodociągowych w ogrodach. Woda jest niezbędna dla istnienia i rozwoju ogrodów.
 
Dyrektor Biura OZ PZD- Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio