Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Badania naukowe w ROD w Okręgu Poznańskim - 07.07.2016

Okręg Poznański od szeregu lat współpracuje z ośrodkami naukowo- badawczymi i wyższymi uczelniami z naszego miasta badającymi  ważną  dla szerokich warstw społeczeństwa dziedzinę życia, jaką jest ogrodnictwo działkowe. Problemami  ogrodów działkowych  interesują się socjologowie,  specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej, ekonomiści oraz przyrodnicy. Efektem zainteresowania są liczne prace dyplomowe studentów, prace doktorskie oraz inne opracowania naukowe. Pracownicy naukowi interesują się ogrodnictwem działkowym  nie tylko  na terenie Polski, ale starają się je porównać  z doświadczeniami z innych państw. W ramach wieloletniej współpracy Okręgu z działkowcami niemieckimi w czerwcu przebywaliśmy z kilkudniowa wizytą w Westfalii. W składzie delegacji znalazły się pracownice naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu  dr Magdalena Szczepańska i dr Barbara Maćkiewicz.  Efektem ich wyjazdu są przeprowadzone badania na terenie niemieckich ogrodów działkowych, które w zderzeniu z polskimi realiami pozwolą wyprowadzić końcowe wnioski. Panie przesłały na ręce prezesa OZ PZD pismo podsumowujące ich udział w wyjeździe oraz zawierające zapewnienie o woli kontynuowania współpracy oraz podzielenia się wynikami badań. Ze swej strony oczekujemy , że już wkrótce będziemy mogli zaprezentować  pierwsze efekty przeprowadzonych badań także na naszej stronie internetowej. W załączeniu list pracownic UAM.

TAD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio