Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Zwracamy się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wycofanie złożonego wniosku" - 07.07.2016


STANOWISKO

Członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „kpr. Benedy"

w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2016 roku

Dot. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego

w sprawie stosowania nadzoru budowlanego wobec altan działkowych i innych budowli

 

Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "kpr. BENEDY" w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 27.06.2016 roku, po zapoznaniu się z treścią Pańskiego wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę i burzliwej dyskusji wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec tej inicjatywy, która jest naszym zdaniem szkodliwa dla nas działkowców.

Szerszy nadzór budowlany do altan działkowych oraz zastosowanie dodatkowych kryteriów zagraża a właściwie spowoduje konieczność ich rozbiórki przez działkowców, a w przypadku likwidacji ogrodu również utratę rekompensaty, za własny majątek. Należy zaznaczyć, że altany działkowe zostały pobudowane według istniejącego prawa budowlanego. 

Według naszej oceny przesłany wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego zmierza do tego, aby spowodować zmianę przepisów prawa budowlanego. W związku z powyższym zwracamy się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem i prośbą o wycofanie złożonego wniosku.

Z wyrazami szacunku

Członkowie Zarządu ROD 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio