Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Musi Pan zdawać sobie sprawę, że Pana wniosek może wpłynąć na sytuację prawną setek tysięcy altan zlokalizowanych na terenach ROD" - 06.07.2016


Panie Rzeczniku

 

Niniejszym zwracam się do Pana z prośbą o zaprzestanie działań, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację działkowców. Zdając sobie sprawę z faktu, że ogrody działkowe nie są wolne od problemów takich jak ponadnormatywne altany oraz zamieszkiwanie na działkach uważam, że powinien Pan się skoncentrować właśnie na rozwiązaniu tych problemów i na poprawieniu skuteczności organów administracji publicznej. Te bowiem nierzadko są współwinne zaistniałej sytuacji, a ich największym grzechem jest grzech zaniechania i lekceważenia.

Nie przypuszczam by podejmując decyzje kierował się Pan złymi intencjami. Niestety jednak najprawdopodobniej nie ma Pan pełnej wiedzy na temat sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych, lub co gorsza, jest Pan manipulowany przez środowiska nieprzychylne ogrodom działkowym. Na zmianę decyzji i mądre działania nigdy nie jest za późno, dlatego proszę Pana o ponowne zastanowienie się nad Pana wnioskami, zwłaszcza w kontekście apeli działkowców. Jeżeli chciałby się Pan czegoś dowiedzieć, poznać nasze zdanie, to zawsze może się Pan do nas zwrócić z propozycją spotkania. Jestem głęboko przekonany, że tak jak w przeszłości udawało nam się zawrzeć kompromis w wielu innych sprawach, np nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, tak i tym razem przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców chętnie podejmą próbę skonfrontowania Pana i naszych poglądów na temat legalności altan działkowych. Musi Pan bowiem zdawać sobie sprawę, że Pana wniosek może wpłynąć na sytuację prawną setek tysięcy altan zlokalizowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Z poważaniem

Cezary Buczkowski

ROD Koło Kani w Toruniu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio