Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Proszę Pana o rewizję swojego stanowiska oraz wycofanie swojego wniosku do NSA" - 05.07.2016

 

Szanowny Panie Rzeczniku

 

Zwracam się do Pana z apelem o zmianę swojego stanowiska zawartego we wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uważam, że wniosek ten jest bezzasadny nie tylko ze względów merytorycznych, ale przede wszystkim formalnych. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego akurat wątpliwościami w sferze prawa budowlanego zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich. Moje zdumienie jest tym większe, że nie jest to jednostkowa akcja, a proceder trwający już kilkanaście miesięcy.

Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak każda inna osoba sprawująca tak niezwykle istotną funkcję powinna zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Czy zdaje Pan sobie sprawę, że Pana wniosek może bezpośrednio wpłynąć na pozycję około miliona łudzi, którzy z dnia na dzień mogą stać się winni samowoli budowlanej? Uważam, że Pana działanie jest nieodpowiedzialne , zwłaszcza że wielu działkowców to osoby starsze, gorzej sytuowane i osoby te nie będą w stanie udźwignąć ciężaru ewentualnych konsekwencji stwierdzenia ich altany działkowej za niezgodną z prawem budowlanym.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę proszę Pana o rewizję swojego stanowiska oraz wycofanie swojego wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W naszym kraju wciąż jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o prawa człowieka i prawa obywatelskie i uważam, że na tych problemach powinien skoncentrować Pan swoją aktywność.

 

Grzegorz Behrendt

ROD Koło Kani w Toruniu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio