Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przegląd ROD "Chemik" w Żorach - dążenie do ideału pomimo przeciwności - 05.07.2016

Rodzinny Ogród Działkowy " Chemik" w Żorach przy ulicy Zdrojowej powstał w 1981 roku.  Liczy 133 działek, 99% to działki rekreacyjno-użytkowe, w które działkowcy zainwestowali pieniądze i własną pracę. Są dla nich miejscem odpoczynku po pracy i oazą spokoju.

W 2010 roku między marcem a czerwcem około 50 działek kilkakrotnie znalazło się pod wodą na głębokości około 2 m. Szkody były olbrzymie. Nic nie zostało z zasiewów, altany uległy całkowitemu zniszczeniu.

Dzięki wsparciu żorskich radnych latem 2010 roku została wymieniona część kanalizacji odprowadzającej wodę z ulicy Folwareckiej przechodząca przez ogród, która była powodem zalewania działek. W wyniku powodzi została zniszczona aleja główna. Na jej odbudowę ogród z PZD OZ Śląskiego w Katowicach otrzymał prawie 16 000 zł. Została wykonana nowa nawierzchnia z klińca, wykonano również drenaż alei. Problem powodzi zniknął po przebudowie i udrożnieniu kanalizacji. 

Rok 2012 nie był także przyjazny dla „Chemika”, burza z gradobiciem niszczy cały dach Domu Działkowca oraz wiele altan. W 2013 roku zaczęto modernizować Domu Działkowca. Wydzielono z powierzchni użytkowej budynku biuro, aneks kuchenny, oraz toalety. Pomieszczenia te wyposażono w urządzenia i meble.

Działkowcy  z ROD „Chemik” to ludzie silni, wszystkie te klęski nie załamywały ich. Po każdym nieszczęściu zbierali się do pracy i odbudowali swoje działki i wszystko co uległo zniszczeniu, sadzili nowe drzewa, krzewy i kwiaty. Także zarząd pracował ze zdwojoną energią, podejmował decyzje i przeprowadzał inwestycje, odtwarzał i uzupełniał dokumentację ogrodu i działkowców. Z roku na rok ogród staje się zadbany, piękniejszy.

Zarząd ROD „Chemik” podjął decyzję o udziale w konkursie „Ogród roku 2015” oraz „Wzorowa działka roku 2015”. Ogród zajął pierwsze miejsce w Delegaturze Rybnik i został zgłoszony do udziału w konkursie Prezydium Okręgowego Zarząd Śląskiego  PZD w Katowicach. Praca zarządu i działkowców zostały nagrodzone: I miejsce ROD „Chemik” z Żor w Okręgu Śląskim.

Prezydium Okręgowego Zarząd Śląskiego PZD zgłosiło do KR PZD dwa ogrody działkowe, które były laureatami w konkursie okręgowym PZD OZ Śląskiego w roku 2015. ROD „Chemik” – Żory oraz ROD „Tulipan” – Zabrze. ROD „ Chemik” w maju 2016 roku przesłał do KR pisemną informację o Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, obejmującą wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu krajowego oraz jego historię. Do informacji został dołączony materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i dziesięciu wyróżniających się działek. 1 lipca 2016 roku to dzień, w którym ROD „Chemik” w Żorach gościł  komisję konkursową z  Krajowej Rady PZD w Warszawie w osobach:

  • Jerzy Wdowczyk  – przewodniczący komisji
  • Kazimierz Dominiak – członek komisji
  • Damian Makowski – członek komisji.

W przeglądzie towarzyszyli :

  • Krzysztof Tekla - Dyrektor biura Okręgu Śląskiego w Katowicach
  • Lucyna Cyrek - sekretarz  Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach.                      
  • Irena Fijałkowska - Prezes Zarządu ROD „ Chemik”                                                     
  • Irena Śmigielska - Przewodnicząca  Ogrodowej Komisji Rewizyjnej ROD.         

Pogoda w tym dniu dopisała. Słońce oświetlało cały teren ogrodu i ukazało piękno żorskich działek. Komisja konkursowa dokonała oceny: zagospodarowanie przestrzenne ogrodu, zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych, estetyka i funkcjonalność działek, pielęgnacja drzew i krzewów. Następny etap kontroli to ocena dokumentacji ROD a mianowicie: dokumentacja organizacyjna ogrodu, działalność oświatowa w ROD, inwestycje i remonty infrastruktury w ROD, działalność na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwo w ROD. Komisja po wielogodzinnym przeglądzie i analizie dokumentacji wypełniła kwestionariusz Regulaminu Konkursu Krajowego „Rodzinny  Ogród Działkowy roku 2016”.

Ta sama komisja konkursowa dokonała oceny działki numer 111 z ROD „Chemik”. To działka Państwa Haliny i Tadeusza Dobosz, która w 2015 roku  zajęła pierwsze miejsce w OZ Śląskim i przeszła do konkursu krajowego w 2016 roku. Działka została oceniona zgodnie z  Regulaminem Konkursu  „Wzorowa działka roku 2016”. Pani Halina, użytkowniczka działki jest osobą niezwykle pracowitą, która swojej działce poświęca mnóstwo czasu i energii, bez względu na pogodę  zawsze  coś zmienia, ulepsza na swojej działce. To widać, działka jest jej miłością. Przegląd odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze. Teraz czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników.                     

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio