Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Znaczenie i rola ROD edukacji ekologicznej dzieci - 04.07.2016

Rozwijanie funkcji prospołecznych, edukacyjnych i oświatowych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest jedną z form aktywności współczesnych ogrodów w ramach ich otwarcia dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z nich. Ogrody działkowe nie służą tylko samym działkowcom, lecz także dla dzieci jako przedmiot do pokazania i przekazania niezbędnej wiedzy o przyrodzie. Nauka o przyrodzie przekazywana dzieciom wyłącznie z podręczników w szkole, lub w przedszkolu raczej nie utrwali w pamięci wiedzy w taki sposób jak nauka na żywym przykładzie w bezpośrednim obcowaniu z naturą.

Przyroda w ROD jest dobrym przykładem dla kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej. Ogród daje możliwość zaznajomienia dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także uczy dostrzegania i przeżywania piękna oraz potrzeby obcowania z nią. „Geniuszem piękna w sensie jego tworzenia jest przyroda i to piękno powinny poznawać dzieci od najmłodszych lat, aby jako dorosłe szanowały przyrodę, dzięki której istnieje i będzie istnieć życie we wszystkich formach” - mówi Prezes Zarządu ROD „Szafran” w Kłodzku. Rodzinny Ogród Działkowy „Szafran” w Kłodzku w ramach realizowania działań wpisujących się w Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD jest udostępniany przedszkolakom zawsze, kiedy tylko tego dzieci chcą. W zamian za to dzieci i ich nauczycielki są wdzięczne, co wyrażają w specjalnej formie:

Jestem przekonana, że w samym przedszkolu jest wiele okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej. Jednak w dziedzinie poznawania środowiska naturalnego nie wystarczy jedynie teoria. Poznawanie żywej przyrody jest niezastąpione, ponieważ taka dydaktyka kształtuje umiejętności i pobudza do działania na rzecz środowiska naturalnego. Najlepszym miejscem tej nauki dla dzieci są Rodzinne Ogrody Działkowe. Tu bowiem istnieją doskonałe warunki zapoznawania dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także warunki uczenia ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz potrzeby obcowania z tym bajecznym światem. Dlatego przy różnych nadarzających się okazjach słusznie zwraca się uwagę dzieci na bogactwo barw łąk i pól oraz w ogrodach, na różne odcienie zieleni, piękno liści pokrytych rosą i różnymi barwami słonecznych promieni. Wiele przeżyć dostarczają dzieciom ogrody pełne kolorowych kwiatów i różnych zwierzątek, ptaków i owadów. Uwrażliwianie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody sprawia, że właściwie reagują na nieodpowiednie zachowanie się innych osób w stosunku do naturalnego środowiska.

Dlaczego edukacja ekologiczna dzieci jest konieczna? Otóż wszyscy mamy świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska w którym żyjemy, jest koniecznością i obowiązkiem każdego człowieka. Każdy z nas korzysta z tego środowiska, dzięki niemu żyje i dlatego powinniśmy je w stanie niepogorszonym przekazywać następnym pokoleniom. Pamiętajmy, że stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest dyskutowany na całym świecie. Kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska istnieje i  obejmuje swym zasięgiem cały świat. Dlatego edukacja ekologiczna najmłodszych jest szansą na przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń i wszelkich innych form życia na naszym globie w harmonii z naturą i drugim człowiekiem. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, ponieważ świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. To co dzieci zdobędą w dzieciństwie i młodości zaowocuje wrażliwością na wszystko co je otacza. Dbajmy zatem o nasze Ogrody, bowiem ich udział i oddziaływanie na dzieci w celu kształtowania świadomości ekologicznej, wrażliwości na piękno i bogactwo natury oraz w kształtowaniu umiejętności i inicjatywy działania na rzecz środowiska, jest znaczący. Nauka czerpana z Rodzinnych Ogrodów Działkowych nic nie kosztuje, a tak wiele daje.

Maria Klimków
Sekretarz
OZ Sudecki

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio