Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD "Aster" z Okręgu Sudeckiego pod wodą - 30.06.2016

Podczas intensywnych opadów deszczu woda płynąca może wystąpić ze swoich brzegów. Bezpośrednie sąsiedztwo cieków wodnych z ogrodami działkowymi powoduje, że tereny te są bardziej narażone na zalewanie, a w najlepszym przypadku na podtopienie. Skutki tych zdarzeń przynoszą straty nie tylko w uprawach na działkach. Często zdarza się, że nie wielka powódź na pochyłym terenie zmywa warstwę humusu wraz z nasadzeniami, niszczy także ogrodzenie.

Jednak w ROD „Aster” w Świdnicy wcale nie potrzeba dużych opadów, aby niewielka woda w krótkim czasie dokonała dużych zniszczeń w dobytku ludzi.

Działkowcy z ROD „Aster” wielokrotnie przez zaniedbany i zły stan urządzeń melioracyjnych na obcym terenie przyległym do Ogrodu musieli usuwać skutki powodzi i przywracać teren do normalnego funkcjonowania.

Podczas intensywnych opadów deszczu w czerwcu br. w Ogrodzie tym zniszczeniu uległy ogrodzenia, drogi, uprawy na działkach, altany i urządzenia będące własnością działkowców. Działkowcy nadal usuwają szkody i liczą straty.

Straty w infrastrukturze ogólnej Ogrodu są znaczne i pomoc w sfinansowaniu jej odbudowy jest nieodzowna.

Polski Związek Działkowców nie jest obojętny kiedy wystąpią w Ogrodzie takie czy podobne zdarzenia (zniszczenia powstałe na skutek wichur, pożarów, powodzi itp.). W takim przypadku za pośrednictwem odpowiedniego Okręgowego Zarządu, Zarząd ROD może zwrócić się do Prezydium Krajowej Rady PZD o udzielenie bezzwrotnej dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD. 

Wszystkie niezbędne informacje oraz wniosek o przyznanie dotacji można znaleźć w poniższych uchwałach:

Zarządy ROD mają również możliwość zwrócenia się o pomoc do Prezydium Krajowej Rady PZD z Funduszu Samopomocowego. Jest to fundusz celowy, którego środki są przeznaczane na udzielanie pożyczek na rzecz ROD na cele: budowa, modernizacja i remont infrastruktury.


PZD - Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju podjął już działania mające na celu pomoc w przygotowaniu wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla ROD "Aster" w Świdnicy.

 

Link do filmu z powodzi nagranego przez działkowca >>

 

 

Krzysztof Paciepnik

Inspektor

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio