Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ Podlaskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 29.06.2016

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD na swoim posiedzeniu plenarnym, które odbyło się dnia 23 maja 2016 r., po przeanalizowaniu zagrożeń płynących z działań Rzecznika Praw Obywatelskich, postanowił ustosunkować się do jego wniosku. Przede wszystkim podkreślić należy, że przytoczone przez Rzecznika Praw Obywatelskich sugestie dotyczyły objęcia przez odpowiednie organy rozszerzonym nadzorem tych obiektów budowlanych, które nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. W tej kategorii mieszczą się również altany działkowe znajdujące się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Na samym początku warto sobie zadać pytanie, czy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich rzeczywiście ma na celu uzyskanie stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, które pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości rozbieżności orzeczniczych w przedmiotowych kwestiach? Zdaniem OZ Podlaskiego – nie. Wniosek RPO nie jest w żaden sposób próbą rozwikłania powstałego problemu. Przedstawia on w nim wprost swoje stanowisko oraz propozycje zmian w prawie i popiera je przytoczonymi przez siebie argumentami, pomijając jednocześnie konsekwencje, które spowodowałoby przyjęcie przedstawionego przez niego rozwiązania. Niepokojące jest to, że organ, który powinien stać na straży praw obywateli, podejmuje aż tak niekorzystne w stosunku do nich działania.

Nie można pominąć także ogromnie bulwersującego aspektu jakim jest zaufanie do organów władzy publicznej i prawa przez nie stanowionego. W ocenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD kompletnie niezrozumiałe jest na jakiej podstawie altany działkowe, które zostały wybudowane zgodnie ze wszystkimi regulującymi ich budowę oraz przeznaczenie przepisami, mogą zostać wkrótce uznane za nielegalne. Kuriozalne jest wymaganie od nich spełnienia dodatkowych kryteriów, które wcześniej nie były wobec altan wymagane. Tym bardziej, że wiele z nich było wielokrotnie sprawdzanych pod względem ich zgodności z przepisami prawa przez odpowiednie organy, np. gminne. Dlaczego nagle ma grozić im ewentualne wydanie nakazu rozbiórki jeżeli już raz, na podstawie tych samych przepisów, zostały uznane za wybudowane zgodnie z prawem?

Kolejnym zagadnieniem, które wyłania się z analizy całej sytuacji jest to jaką gwarancję będą mieli działkowcy, których altany zostaną ponownie sprawdzone, zgodnie z propozycjami Rzecznika Praw Obywatelskich, odnośnie legalności tych altan w przyszłości? Jeśli raz uda się wprowadzić spełnienie dodatkowych kryteriów przez obiekty wybudowane nierzadko wiele lat temu, to otworzy to możliwość wprowadzania w stosunku do nich kolejnych wymogów w przyszłości. Nie ulega także wątpliwości fakt, że za altany, jako obiekty uznane za samowole budowlane, w razie likwidacji ROD, odszkodowanie przysługiwać nie będzie. Kto będzie chciał w takim przypadku inwestować swoje środki finansowe, czas i nakłady pracy w działki i altany, których legalności nigdy nie będzie w stu procentach pewien? Jest to kwestia, która na pewno wpłynie na popularność ogrodnictwa działkowego oraz zainteresowanie nim.

Podsumowując powyższą analizę OZ Podlaski stwierdza, że działania Rzecznika Praw Obywatelskich, godząc w prawa obywateli, są nieprzemyślane oraz sprzeczne z funkcją, dla której ten organ został powołany. W związku z tym, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wyraża stanowczy sprzeciw wobec jego inicjatywy i wzywa go do wycofania szkodliwego dla polskich obywateli wniosku.

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio