Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD rejonu Bydgoszcz Wschód - 29.06.2016

W dniu 22 czerwca br. w ROD Wyczółkowskiego odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD rejonu Bydgoszcz Wschód. W zebraniu uczestniczyło 9 Prezesów Zarządów ROD. 

Głównym tematem zebrania było przeprowadzenie przeglądu zagospodarowania ROD i działek zgodnie z uchwałą 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”.

Podczas omawiania poszczególnych punktów „Protokołu przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD i działek” Prezesi ROD uznali za konieczność wyznaczenie wewnętrznych komisji w ROD-ach.

Prezesi Kolegium zapoznali się ze 5 osobowymi  składami komisji, które dokonają przeglądu zagospodarowania ROD i działek. W skład komisji wchodzą 3 osoby z ramienia OZ PZD, w tym Przewodniczący  (członek OZ PZD), Wiceprzewodniczący (członek Komisji Rewizyjnej OZ PZD) i Instruktor SSI z ramienia OZ PZD. Ponadto w skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli z ROD w składzie Prezes Zarządu ROD oraz Instruktor SSI ROD.

     

Kolegium Prezesów ROD ustaliło, że wewnętrzne przeglądy zagospodarowania ROD mają być zakończone do 16.07.br. 

W dniach 19-23 i 26-28.07 oraz 2-4 i 9-10.08 przeglądu dokona Komisja z ramienia OZ PZD. 
Do dnia 12.08.br  protokół z przeprowadzenia przeglądu ROD i działek z 11 ROD  przekazany zostanie do OZ PZD.

opr. Przewodniczący Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz- Wschód
Józef Chodenionek 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio