Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja ze spotkania Okręgu Świętokrzyskiego z Posłem Arturem Gieradą (PO) - 29.06.2016

W dniu 27 czerwca br. Pan Poseł Artur Gierada – przedstawiciel głównej partii opozycyjnej - Platformy Obywatelskiej, spotkał się w swym biurze poselskim z przedstawicielami Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. Spotkanie odbyło się na prośbę Okręgu Świętokrzyskiego, a jego głównym tematem miały być działania Rzecznika Praw Obywatelskich z jego wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego na czele.

Dokładnie przedstawiono Panu Posłowi treść wniosku Rzecznika, wyjaśniając też zagrożenia, jakie z ewentualnego negatywnego rozstrzygnięcia NSA płynąć mogą dla działkowców i stanowiących ich własność altan działkowych. Skupiono się również na wcześniejszych działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczących zjawiska zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD, przedstawiając stanowisko Polskiego Związku Działkowców w tej ważnej sprawie.

Poseł Artur Gierada stanowczo stwierdził, że w odniesieniu do altan działkowych nie mają i nie powinny mieć zastosowania rygorystyczne, rozszerzone przepisy nadzoru budowlanego. Altany działkowe nie są obiektami mieszkalnymi, lecz typowo rekreacyjnymi, co wynika przecież bezpośrednio z samej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Także i w przepisach prawa budowlanego ustawodawca przewidział jedynie dwa kryteria legalności budowy altany – jej powierzchnię oraz wysokość. Pan Poseł stwierdził jednak, że w przypadku ewentualnego negatywnego dla działkowców rozstrzygnięcia tego zagadnienia prawnego przez Naczelny Sąd Administracyjny – rozważyć należałoby możliwość podjęcia zmian legislacyjnych, które po raz kolejny już zabezpieczyłyby altany przed widmem bezpodstawnego uznawania ich za samowole budowlane. Dodał jednak, iż wyraża nadzieję, że do podobnej sytuacji nie dojdzie, zaś rozstrzygnięcie NSA zgodne będzie z wolą działkowców i PZD.

Odnosząc się z kolei do kwestii zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego na działkach, Poseł Gierada stwierdził, że zjawisko to jest na terenie rodzinnych ogrodów działkowych skrajnie marginalne. Trudno jednak w środowisku tak ogromnym, liczącym setki tysięcy osób uniknąć sytuacji, w której nieliczne jednostki łamać będą prawo. Nie można jednak dopuścić do tego, by ten minimalny odsetek wpływał na wizerunek i dobre imię działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz stowarzyszenia PZD.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio