Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej - 28.06.2016

W dniach 21-23 czerwca 2016 roku odbyło się siódme w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie z statutowymi kompetencjami dokonała badania sprawozdania finansowego Związku za 2015 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2015 rok,

- sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD oraz Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 15-17 lutego 2016 roku oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu 19 lutego 2016 roku.

Krajowa Komisja stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2015 roku oszczędną gospodarkę finansową .

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

Stwierdziła również, że przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

 

Maria Fojt

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio