Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Okręgu Świętokrzyskiego z Posłem Bogdanem Latosińskim (PiS) - 28.06.2016

W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z Posłem na Sejm RP Panem Bogdanem Latosińskim, reprezentującym partię rządzącą. Głównym celem spotkania była sprawa wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk dokładnie naświetlił Panu Posłowi założenia i uzasadnienie wniosku Rzecznika oraz konsekwencje i zagrożenia, jakie płyną z niego dla setek tysięcy polskich działkowców i ich majątku w postaci altan działkowych.

Po wysłuchaniu Dyrektora Biura i po wymianie zdań Pan Poseł przedstawił swoje jasne stanowisko w niniejszej sprawie. Jego zdaniem absolutnie nie można stosować do altan działkowych przepisów tak rygorystycznych jak w stosunku do budownictwa mieszkaniowego. Już z samej bowiem funkcji altany – wypoczynkowej i rekreacyjnej – wywnioskować zdaniem Pana Bogdana Latosińskiego można, iż obiektów tych dotyczyć mają bardziej liberalne kryteria nadzoru budowlanego. Tym bardziej, że przepisy zarówno prawa budowlanego, jak i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako jedyne kryteria legalności altan podają ich powierzchnię oraz wysokość. Zdaniem Pana Posła ewentualne rozszerzanie na altany nadzoru budowlanego o warunki techniczne, które dotyczą stricte obiektów mieszkalnych, czy też o zgodność z dokumentami planistycznymi – jest zupełnie bezpodstawne i bezcelowe. 

Poseł Bogdan Latosiński zapewnił również o swojej stałej sympatii dla działkowców, ROD oraz PZD. Stwierdził, że rodzinne ogrody działkowe to niezbędny element wszystkich polskich miast. Są one szczególnie ważne dla osób starszych, ale też młodych małżeństw z dziećmi. Dla mieszkańców stanowią znakomitą alternatywę wobec spędzania wolnego czasu w domu, przed telewizorem czy komputerem, zaś dla miasta są zielonymi enklawami i ich istnienie z całą pewnością winno być zabezpieczone dla wszystkich pokoleń.

 
Anna Ślusarczyk
inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręg Świętokrzyski PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.