Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Liczymy na zweryfikowanie Pana stanowiska i wycofanie wniosku, co przywróci wśród polskich działkowców zaufanie do instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich" - 27.06.2016


Świecie 14.06.2016 r.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dr Adam Bodnar

 

Uczestnicy narady Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze Świecia i okolic po zapoznaniu się z Pana wnioskiem skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym , a dotyczącym obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga zgłoszenia, ani pozwolenia ba budowę z niepokojem przyjęli fakt kolejnego Pana działanie wprowadzającego w ogrodach działkowych atmosferę zagrożenia i niepewności. Nie trudno się domyśleć, że wniosek obejmuje również altany działkowe i konsekwencje z niego wynikające mogą zmienić sytuację prawną kilkuset tysięcy polskich działkowców.

Uwzględnienie przez Naczelny Sąd Administracyjny stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich otworzy drogę do uznawania za samowolę budowlaną wszystkich altan działkowych, które w chwili obecnej będą odbiegały od założeń miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania, mimo ,że w chwili zakładania ogrodu miejscowy plan uwzględniał ogród działkowy. Podobnie rzecz się będzie miała z rozpatrywaniem legalności altan w aspekcie warunków technicznych dla budynków.

W związku z powyższym liczymy na zweryfikowanie Pana stanowiska i wycofanie wniosku, co przywróci wśród polskich działkowców zaufanie do instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Uczestnicy narady 


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio