Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Piły z udziałem władz miasta - 24.06.2016

W dniu 23 czerwca 2016 r. w świetlicy Domu Działkowca ROD „Zalesie” w Pile odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Marian Praczyk Prezes OZ PZD w Pile, zaproszeni goście: Piotr Głowski Prezydent Piły, Krzysztof Szewc I Zastępca Prezydenta Miasta, Jerzy Mac Dyrektor Dróg i Zieleni, Wojciech Nosek Komendant Straży Miejskiej, Zygmunt Jasiecki Przewodniczący Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Piły.

Prezes OZ przestawił informację o aktualnej sytuacji w PZD oraz zapoznał zaproszonych gości z problemami i potrzebami ogrodów w Pile, w tym z 3 wnioskami złożonymi w ramach budżetu obywatelskiego przez Pilskie Kolegium Prezesów opiewającymi na kwotę 630 tysięcy złotych. W toku dyskusji poruszono między innymi sprawy dotyczące wywozu odpadów komunalnych, rowów melioracyjnych, uporządkowania ulicy Paderewskiego, wokół której skupiona jest większość rodzinnych ogrodów działkowych, utworzenie przystanku autobusowego przy ul. Koszalińskiej i in.

Pan Prezydent P. Głowski i zaproszeni goście ustosunkowali się do przedstawionych tematów i możliwości ich realizacji.

Na zakończenie spotkania nawiązano do wystawy „Korso”, która ma się odbyć 6 sierpnia 2016 r. na wyspie w Pile pod patronatem Prezydenta Miasta.

Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.

KA

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.