Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie SSI Okręgu Toruńsko-Włocławskiego - 24.06.2016

23 czerwca 2016 roku, w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się szkolenie dla Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) PZD. Poprzez szkolenie, osoby skupione w szeregach SSI ciągłe doskonalą swoje umiejętności i poszerzają zakres wiedzy, które to przenoszą do swoich ogrodów, pomagając działkowcom w rozwiązywaniu wielu problemów.

Otwarcia szkolenia dokonał prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski, który powitał licznie przybyłych instruktorów SSI. W swoim wystąpieniu prezes OZ omówił sytuację w jakiej obecnie przyszło funkcjonować Związkowi. Szczególny nacisk w swej wypowiedzi, położył na tematy najbardziej nurtujące środowisko działkowców. Niewątpliwie poważnym problemem są obecne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan działkowych. Nie mógł być przemilczany problem samowoli budowlanej na ogrodach. Temu zagadnieniu prezes OZ również poświęcił sporo czasu, wskazując do czego może doprowadzić brak reakcji ze strony zarządów rod na samowolę, której dopuszczają się niektórzy działkowcy. Kolejnym poruszonym problemem było całoroczne zamieszkiwanie w altanach działkowych i nagonka medialna wywołana przez media nieprzychylne Polskiemu Związkowi Działkowców.
 
 
Następnie zabrała głos p. Blandyna Łubkowska – Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD, która przy wsparciu sprzętu audiowizualnego szeroko omówiła „Powszechny Program Przeglądu Działek i ROD 2016”. Zaprezentowany materiał fotograficzny wraz z pogłębioną analizą merytoryczną, pozwolił zebranym na uzyskanie bogatszej wiedzy odnośnie obecnego stanu ogrodów i działek w naszym okręgu. Pani  Łubkowska, przedstawiając najciekawsze działki zaapelował do instruktorów by nakłaniali działkowców do zgłaszania swoich działek do organizowanych przez Związek konkursów, gdyż naprawdę jest czym się pochwalić.
 
 
Kolejnym prelegentem był Pan Andrzej Hornowski, który zapoznał zebranych z tajnikami prawidłowej uprawy róż. Zebranych bardzo zainteresował ten temat i z sali padało mnóstwo pytań odnośnie prawidłowego cięcia, szczepienia i innych zabiegów przy kwiatach, uznawanych za królowe ogrodów.
 
 
Jednakże najbardziej zainteresował instruktorów SSI wykład Pani Iwony Kufel, która przyniosła na szkolenie kilkanaście odmian Storczyków. Pani Iwona w niezwykle ciekawy sposób omówiła wszystkie aspekty prawidłowej uprawy tych szlachetnych kwiatów, wskazując na najczęściej popełniane błędy przy ich uprawie. Jeszcze po oficjalnym zakończeniu szkolenia, Pani Iwona Kufel była oblegana przez wielu instruktorów, którzy jeszcze raz prosili o udzielenie porad.
 
 
 
Autor:Dyrektor Biura OZ PZD- Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio