Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezydenta Miasta Legnicy z Prezesami Legnickich Ogrodów - 23.06.2016

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Legnicy w dniu 13 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy odbyło się spotkanie z Prezesami rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta Legnicy, w którym brali udział wszyscy przedstawiciele z 21 ogrodów. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Jadwiga Zienkiewicz, Dyrektor Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami Pan Przemysław Rogowski, Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy Pani inż. Elżbieta Dziedzic oraz pracownicy biura OZ PZD w Legnicy.

Poruszone zostały problemy nurtujące ogrody działkowe i działkowców min. gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie rodzinnych ogrodów działkowych miasta Legnicy w tym również odpłatność za wywóz nieczystości na temat, który w dyskusji poświęcono najwięcej czasu. Prezesi ROD zaproponowali przyjęcie wartości 7 litrów odpadów od działki zamiast 10 l., którą to propozycję Pan Prezydent obiecał rozważyć. Ponadto Prezesi ogrodów zostali poinformowani o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na usytuowanie pojemników na odpady szklane nieodpłatnie. Jednakże w związku ze zgłoszonymi przez Prezesów ogrodów trudnościami z dojazdem firm odbierających odpady komunalne z terenów ogrodów, Prezydent zaproponował wyjazdową wizję lokalną celem ustalenia sprawdzenia stanu faktycznego dróg i podjęcie działań w zakresie ich modernizacji. Ponadto poinformował, że istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych czy remontowych z budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 poz. 40 z późn.zm.). W związku z powyższym zwracamy się do Prezesów ROD o składanie wniosków w sprawach udzielenia dotacji na uchwalone zadanie, nawiązując bezpośrednio kontakt z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej oraz Wydziałem Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy do końca sierpnia br. Jednocześnie Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski zaproponował współudział Miasta Legnicy w organizacji Święta Działkowców pod hasłem „ekologicznie z ogródkami” a szczególną okazją dodała Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy Pani inż. Elżbieta Dziedzic są obchody 35-lecia powstania PZD. W tej sprawie nawiązane zostaną bezpośrednie kontakty w stosownym czasie i podjęte odpowiednie ustalenia. Prezydent uznał, że spotkania z działaczami Polskiego Związku Działkowców, powinny odbywać się częściej, chociażby ze względu na wymianę poglądów i opinii również w sprawach budowy nowej infrastruktury w mieście, która też służy działkowcom, jako mieszkańcom miasta Legnicy.

 

Opracowała:

Dyrektor Biura

OZ PZD w Legnicy

Inż. Elżbieta Dziedzic

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio