Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe dla prezesów zarządów ROD z terenu Warszawy i okolic oraz członków komisji ds. przegladów ROD i działek - 22.06.2016

W dniach 15-16 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie odbył się cykl 4 narad szkoleniowych zorganizowanych dla prezesów zarządów warszawskich i podwarszawskich ROD. Głównym tematem spotkań z prezesami ROD było omówienie szczegółów i zasad przeprowadzania powszechnego przeglądu ROD i działek w 2016 roku oraz aktualnej sytuacji ogrodów warszawskich, a także bieżących problemów Związku i Okręgu. W naradach uczestniczył wiceprezes PZD Stanisław Zawadka oraz instruktor ds. ogrodniczych KR PZD dr Damian Makowski.

Naradom przewodniczyli wiceprezesi  OZM PZD – Grzegorz Oracz i Janusz Górniak, a główne kwestie poruszane w czasie spotkań to bieżące problemy ogrodów warszawskich, Okręgu i PZD, a także oraz powszechny przegląd ROD i działek w 2016.

I wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz omówił aktualne problemy Związku, w tym przede wszystkim o problemie zamieszkiwania na terenie ROD oraz związane z tą sprawą, groźne dla działkowców wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z tym w najbliższym czasie planowane jest spotkanie przedstawicieli KR PZD z Rzecznikiem. Wspomniał również o nasilonych w ostatnim czasie działaniach Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, które częściej kontrolują wymiary oraz funkcje altan w ROD.

DSCN7042

Uczestniczący w naradach wiceprezes PZD Stanisław Zawadka w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę prezesów ROD na poszczególne zagadnienia zawarte w protokole przeglądu ROD i działek w 2016 roku. Zaznaczył, iż nie należy traktować tego zadania, jak kontrolę ogrodów i nie służy ono poszukiwaniu winnych istniejących na działkach nieprawidłowości. W opinii wiceprezesa PZD przegląd to nic innego, jak inwentaryzacja która ma pomóc w wyłonieniu najpilniejszych potrzeb w ogrodach i skierowaniu tam niezbędnych dotacji na przeprowadzenie inwestycji. Ponadto wiceprezes PZD wspomniał o tym, iż sporym kłopotem jest opóźnienie w spływaniu sprawozdań finansowych z ROD do OZ i KR PZD. Dodał też, że KR PZD jest świadoma kłopotów zarządów ROD wynikających z ich pracy społecznej, nieprzystającej do realiów codziennego funkcjonowania ROD. Poinformował, iż KR PZD w najbliższym czasie planuje pochylić się na tym problemem.

DSCN7021

W sprawie organizacji i wykonania powszechnego przeglądu działek na terenie OZ Mazowieckiego głos zabrał także kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj. Nawiązując do wypowiedzi wiceprezesa PZD Stanisława Zawadki, również zaznaczył, iż przeglądów nie należy traktować jako kontrolę, ale raczej jako działania inwentaryzacyjne i pierwszy krok do określenia potrzeb w ogrodach odnośnie poprawy stanu zagospodarowania ROD poprzez konkretne inwestycje. Dodał też, że ideą akcji jest przede wszystkim uzupełnienie danych o ROD i nie ma ona na celu wyciągania jakichkolwiek konsekwencji wobec działkowców. Zaapelował do prezesów ROD o aktywną pomoc w przeprowadzaniu przeglądów i poinformował, iż jest możliwość uczestniczenia w komisjach przeprowadzających przeglądy, aby tak dużą ilość ogrodów (ponad 300) na Mazowszu łatwiej było rzetelnie przejrzeć w przewidzianym uchwałą KR PZD czasie. Na pytania prezesów ROD, dotyczące szczegółów przeprowadzenia przeglądu ROD i działek odpowiadał także instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD Maciej Aleksandrowicz.

Kierownik biura OZM PZD odniósł się również do innych, bieżących tematów dotyczących Okręgu, w tym między innymi do kwestii opłat za wywóz śmieci, planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin oraz pierwszych decyzji w sprawie prawa użytkowania terenu ROD wydanych przez władze Warszawy. Odnośnie opłat za wywóz śmieci z terenu ROD Mariusz Gaj przypomniał o obowiązku składania deklaracji śmieciowych we właściwych urzędach.

DSCN7023

W trakcie narad poruszony został również temat roszczeń do gruntów ROD, który omówiony został przez radcę prawnego OZM PZD Ilonę Korczyńską oraz kierownika biura OZM Mariusza Gaja. Zwrócili oni uwagę przede wszystkim na aktywny dekret Bieruta i wynikające z niego roszczenia w stosunku do terenów wielu ROD w Warszawie oraz na roszczenia spółek prywatnych, które próbują pozyskać tereny ROD różnymi sposobami. Odnieśli się także do kwestii wielkoformatowych nośników reklamowych znajdujących się na terenie ROD (tzw. billboardów) i związanych z nią zagrożeń – np. nałożenie podatków od tej działalności. Prawnicy OZM PZD zwrócili także uwagę prezesów ROD na fakt, iż kapitalne znaczenie ma dbałość o właściwe wymiary altan i przestrzeganie innych przepisów dotyczących naniesień i nasadzeń na terenie działki – wiąże się to z warunkami odszkodowań w przypadku likwidacji ogrodów (za obiekty niezgodne z prawem odszkodowanie nie przysługuje).

W dyskusji największy nacisk położono na szczegóły przeprowadzania przeglądów ROD i działek. W wielu wypowiedziach prezesów ROD pojawiały się wątpliwości, co do szczegółowości protokołu z przeglądów i rodzących się z tego tytułu trudności logistycznych, co z kolei – w opinii prezesów ROD – może wpływać na rzetelność wykonania tego zadania. Pojawiały się również pytania i wątpliwości dotyczące bieżącej działalności zarządów ROD – trybu wypowiadania umów dzierżawy działkowej, braku instrumentów zarządu ROD do egzekwowania przepisów. Podnoszono, iż sprawy sądowe w przypadku wypowiadania umów ciągną się latami, a działkowcy pozbawieni prawa do działki nie opuszczają jej, a sprawa tkwi w martwym punkcie. Na wszystkie pytania i wątpliwości prezesów ROD odpowiadała radca prawny Ilona Korczyńska oraz kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj. W kwestiach dotyczących zasad wycinki drzew i wykonywania nasadzeń zgodnie z regulaminem ROD wyjaśnień udzielał instruktor ds.ogrodniczych OZM PZD Maciej Aleksandrowicz.

W końcowej części narad wiceprezes OZM PZD Janusz Górniak, omawiając bieżące sprawy Okręgu, poinformował, iż OZM PZD, wychodząc naprzeciw problemom zarządom ROD w kwestii sporządzania dokumentów finansowych planuje uruchomić ośrodek finansowo-księgowy przy biurze OZM PZD, który prowadziłby sprawy ogrodów.

 

MA

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio