Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Delegacja działkowców OZ w Pile z wizytą u Posła Krzysztofa Paszyka (PSL) - 21.06.2016

W dniu 20 czerwca 2016 r. w Pile, w biurze Posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Paszyka z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego gościła delegacja działkowców z Okręgowego Zarządu PZD. W spotkaniu uczestniczyli Prezes OZ Marian Praczyk, Sekretarz OZ Marian Ostaszewski oraz Prezesi ROD z Piły: Czesław Wiśniewski i Tadeusz Truty. W trakcie spotkania omówiona została aktualna sytuacja w PZD, w tym wystąpienia RPO do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dyskusji, która toczyła się w miłej atmosferze Pan Poseł zadeklarował swoje poparcie dla działań podejmowanych przez PZD w obronie działkowców, w związku z wystąpieniami Pana Rzecznika. Zwrócono również uwagę na zasady dotyczące usuwania odpadów z terenów ROD. Działkowcy czują się pokrzywdzeni w związku z ponoszeniem podwójnych opłat za usuwanie odpadów w miejscu zamieszkiwania i z ROD. Pan Poseł podzielił pogląd działkowców. Zadeklarował podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z korzyścią dla działkowców. Omówiona została także działalność prospołeczna i edukacyjna ROD i OZ. Zaproszono Pana Posła na wstawę „Korso, Okręgowe Dni Działkowca oraz na Jubileusze ROD w Okręgu w Pile. Na zakończenie spotkania Pan Poseł Paszyk po raz kolejny zapewnił, że nadal będzie wspierał i popierał działkowców w dążeniu do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego.

MO

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.