Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Uważamy, że Pana wniosek to nic innego jako kolejna odsłona walki z działkowcami i ogrodami działkowymi" - 21.06.2016


Mielec, 15 czerwca 2016 r.

 

Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Członkowie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Mielcu uczestniczący w naradzie ROD wyrażają głębokie oburzenie Pana wnioskiem skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym rozszerzenia nadzoru budowlanego na altany działkowe.

Uważamy, że Pana wniosek to nic innego jako kolejna odsłona walki z działkowcami i ogrodami działkowymi. Można było się spodziewać, że uchwalenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie będzie korzystne dla wciąż jeszcze wielu przeciwników środowiska działkowców. Zaskoczenie budzi tylko fakt, że do tej walki wciągnięty został urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważamy, że kierowana przez Pana instytucja powinna służyć obywatelom, a nie angażować się w spory natury politycznej i biznesowej.

Zastanawiamy się, kto podsunął Panu pomysł zgłoszenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego wątpliwości co do nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, a więc również altan działkowych ? Jest to co najmniej dziwne, zważywszy na fakt, że nowelizacja prawa budowlanego wprowadzająca definicję altany działkowej obowiązuje już od kilku miesięcy. Czy nie uważa Pan zatem, że skoro uregulowania dotyczące altan budziły jakieś prawne wątpliwości, to należało je zgłosić jeszcze na etapie procedowania ustawy ? 

W razie niekorzystnego orzeczenia NSA, zdecydowana większość altan w rodzinnych ogrodach działkowych, nawet tych, które spełniają warunki techniczne, ale nie ujętych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zostanie uznana za samowole budowlane. I o to właśnie chodzi w złożonym przez Pana wniosku: wywołanie efektu opuszczania przez działkowców terenów ROD, bo komu będą potrzebne ogrody działkowe bez altan. Może się mylimy, ale jest to prosty sposób na wyrzucenie działkowców z ogrodów i pozostawienie wolnych od zabudowy terenów, które łatwo będzie wykorzystać na cele komercyjne.

Dlatego też wyrażamy swój zdecydowany protest wobec Pana inicjatywy, którą oceniamy jako sprzeczną z zasadami społeczeństwa obywatelskiego i oczekujemy na szybkie wycofanie złożonego przez Pana wniosku.  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.