Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady prezesów ROD w okręgu zielonogórskim: przeglądy, wniosek RPO i porządek wokół ogrodów - 21.06.2016

W okręgu zielonogórskim odbyły się w dniach 06-15.06.2016r. rejonowe narady prezesów rodzinnych ogrodów działkowych. Zorganizowane zostały w Krośnie Odrz., Żarach, Szprotawie, i Zielonej Górze (2 narady), Świebodzinie i Nowej Soli. Naradom przewodniczył Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński, udział wzięli członkowie prezydium i Okręgowego Zarządu.

Uczestnicy narad zapoznali się z oceną przygotowania i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych, jakiej dokonano na posiedzeniu OZ, omówiono sprawy dotyczące zamieszkiwania na działkach i występowania altan ponadnormatywnych oraz stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wobec obiektów budowlanych nie wymagających zezwolenia ujęte w wystąpieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedstawiono i omówiono plan okręgowych uroczystości 35 lecia Polskiego Związku Działkowców, które odbędą się w sierpniu, w Żarach.

Szeroko omówiono założenia powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek, przedstawiony został harmonogram oraz zakres tych przeglądów w okręgu.

W kontekście przeglądów wiele uwagi poświecono problemowi zagospodarowania odpadów komunalnych i zielonych. Temat ten wywołał dyskusję zwłaszcza podczas narady w Zielonej Górze, w której uczestniczył pan Edward Kraszewski - zastępca dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Zielonej Górze oraz pan Arkadiusz Orzeszko - Leśniczy Lasów Komunalnych w Zielonej Górze.

Zarówno uczestnicy narady, jak i goście byli zgodni co do tego, że troska o środowisko i ochrona naturalnych zasobów jest jednym z ważniejszych zadań współczesnych czasów. Zwracano uwagę na konieczność prowadzenia w ogrodach działkowych właściwej gospodarki odpadami, akcentowano znaczenie edukacji ekologicznej. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Zielonej Górze apelowali do prezesów ROD oraz Okręgowego Zarządu o zdyscyplinowanie działkowców i skuteczne przeciwdziałanie zaśmiecaniu terenów wokół ROD. Uznano, że przeciwdziałanie zaśmiecaniu środowiska powinno się odbywać przy ścisłym współdziałaniu z Policją, Strażą Miejską i Strażą Leśną.

Prezesi ROD zadeklarowali chęć pełnej współpracy w tej kwestii, zwracali jednak uwagę, iż utrzymanie czystości środowiska wokół ogrodów działkowych to problem nie tylko użytkowników działek, ale również mieszkańców miast korzystających z zielonych terenów.
Prezes OZ PZD w Zielonej Górze - pan Marian Pasiński zadeklarował, iż okręg zintensyfikuje działania w zakresie gospodarki śmieciowej w ogrodach zielonogórskich. Działania powinny przebiegać dwutorowo. Z jednej strony należy promować właściwe zachowania, edukować działkowców i ostrzegać o grożących konsekwencjach, a z drugiej strony należy bezwzględnie tępić „śmieciarzy” w ROD i wyciągać konsekwencje z wypowiedzeniem umowy dzierżawy włącznie. Podkreślił, iż rozpoczynający się powszechny przegląd powinien służyć również i tej sprawie.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.