Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa dla członków zespołów ds. przeglądu działek i ROD w okręgu legnickim - 20.06.2016

Prezydium Okręgu Legnickiego realizując uchwałę Nr 145/16 Prezydium KR PZD z dnia 11 maja br. w sprawie „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 r.”, podjęło w dniu 31 maja br. uchwałę Nr 52/2016, w której mając na uwadze sprawne i skuteczne przeprowadzenie przeglądu powołuje się 3 osobowe zespoły. Ustalono harmonogram i terminy oraz nazwy ogrodów dla poszczególnych zespołów. Z uwagi, że zakres i przedmiot kontroli ROD oraz działek jest szczegółowo zawarty w protokołach, uznano za stosowne przeprowadzić narady szkoleniowe dla członków zespołów, które odbyły się w dniach 15 czerwca br. (środa) o godz. 11.00 oraz 17 czerwca br. (piątek) w świetlicy ROD „Wyzwolenie” w Legnicy ul.Mostowa (boczna ul. Jaworzyńskiej). Na naradzie były przekazywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przeglądów. W tematyce narad znalazły się min.:

  • przestrzeganie przepisów w zakresie zagospodarowania ROD i działki wynikające z Regulaminu ROD,
  • usystematyzowana dokumentacja ROD,
  • zgodność zagospodarowania ogrodu oraz granice działek wynikające z planu zagospodarowania ROD zatwierdzone przez Prezydium OZ,
  • przepisy prawa budowlanego w sprawie zbiorników na nieczystości ciekłe mające zastosowanie w ROD,
  • zagospodarowanie wolnych działek w tym realizacja postanowień zawartych w § 82 Statutu PZD,
  • obiekty budowlane w ROD, a ustawa Prawo budowlane i jej egzekwowanie,
  • stały monitoring w zakresie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania w ROD,
  • istotne znaczenie i rola instruktorów ogrodowych SSI w modernizacji i zagospodarowaniu działek,
  • zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa dla organizowania przedsięwzięć działkowców i lokalnej społeczności – wizerunek ogrodów działkowych w społeczeństwie,
  • opracowanie i przyjęcie „”Otwartego Programu Rozwoju Społecznego” w ROD – rola i zadania zarządu.

Narady przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Referujący tematykę udzielali instruktażu w zakresie sporządzania protokołu ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa ponadnormatywnego, którego to sytuacja jest na bieżąco monitorowana, podając aktualne dane w ROD. Członkowie zespołów zapewnili, że przeglądy będą zrobione w ustalonym czasie i dołożą wszelkich starań aby odzwierciedlały stan faktyczny. Przyjęto również, że na bieżąco będą przekazywać protokoły z uwagi,  że ostatnie przeglądy odbędą się będą 13 sierpnia br. i stanowią źródło informacji dla sporządzenia końcowego raportu przez Okręg.

Miłym akcentem narad było również stwierdzenie, że przybycie do innych ogrodów będzie porównaniem "tak jest u nas a jak u Was?" bo jest to pewna forma wymiany doświadczeń i nawiązania bezpośrednich kontaktów.

Dziękuję za uczestnictwo oraz wysoką frekwencję i znajomość problematyki.

 

Dyrektor Biura

OZ PZD w Legnicy

inż. Elżbieta Dziedzic

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.