Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki - 20.06.2016

Głównym tematem spotkania w dniu 14 czerwca 2016 roku z Burmistrzem Wronek Panem Mirosławem Wieczór było omówienie spraw związanych z realizacją przez rodzinne ogrody działkowe Uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

O przyjęcie wymienionej uchwały przez Radę Miasta i Gminy w 2015 roku zwracał się okręgowy zarząd PZD oraz samorządy rodzinnych ogrodów działkowy. Podczas spotkania z Burmistrzem oraz Skarbnikiem Gminy Agnieszką Szulczyk uczestniczący w nim Maria Fojt Wiceprezes OZ PZD w Pile, Aleksander Manikowski Prezes ROD im. B. Chrobrego we Wronkach i członek Prezydium OZ PZD oraz Marcin Wilk Prezes ROD im. 1000 PP we Wronkach , który jest radnym działkowcem Rady Miasta i Gminy podziękowali za przyjętą uchwałę oraz zabezpieczone w niej środki dla ROD. Omówili zgodnie z zapisami uchwały sprawy związane z wnioskami jakie winny ogrody złożyć do Burmistrza w terminie do 30 czerwca 2016 roku na dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych realizowane przez Zarządy ROD.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Burmistrz jest miłośnikiem i sympatykiem ogrodów działkowych. Uczestniczy w zebraniach sprawozdawczych oraz imprezach organizowanych w ROD. Pomaga Zarządom ROD rozwiązywać problemy bieżące ogrodów działkowych. Podczas spotkania poinformowano również Burmistrza o problemach ROD i Związku wynikające z działań Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o imprezach jubileuszowych, które odbędą się w ROD im. B. Chrobrego oraz im. Kolejarz w sierpniu 2015 roku.

Aleksander Manikowski
Członek Prezydium OZ PZD
w Pile

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.