Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Marcinem Porzuckiem - 17.06.2016

W dniu 13 czerwca 2016 r. w biurze OZ PZD w Pile odbyło się spotkanie z Posłem na sejm RP, reprezentującym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Panem Marcinem Porzuckiem. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes OZ – Marian Praczyk, Wiceprezes OZ – Maria Fojt, Sekretarz OZ – Marian Ostaszewski oraz Prezesi ROD z Piły, Ryszard Grzelak i Tadeusz Truty.

W trakcie spotkania przedstawione zostały najważniejsze problemy dotyczące aktualnej sytuacji PZD. Dotyczyły one problemów związanych z altanami ponadnormatywnymi i zamieszkiwaniem na działkach, którym przeciwstawia się Związek. Omówiono treść wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki oraz interpelacji Pani Poseł Krystyny Skibińskiej. Wystąpienia te wzbudziły wiele emocji i niezadowolenia wśród działkowców, oraz ich sprzeciw wobec takiej interpretacji przez RPO przepisów ustawy o rod. Przedstawione zostało także stanowisko Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Pile, w sprawie wniosku RPO do NSA dotyczące stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, w tym potencjalne zagrożenia związane z ewentualną, niekorzystną interpretacja przez NSA przepisów Prawa budowlanego.

Pan Poseł ze zrozumieniem przyjął naszą troskę o przyszłość ogrodów działkowych i o to wszystko co na nich pobudowaliśmy. Zadeklarował daleko idącą pomoc i wsparcie dla działań PZD w obronie ogrodów i działkowców.

Całe potkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Marian Ostaszewski – Sekretarz OZ

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.