Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko OZ Świętokrzyszkiego w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku - 15.06.2016


Stanowisko

Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

 

Polskie ogrodnictwo działkowe skupione wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD obejmuje blisko 4700 rodzinnych ogrodów działkowych i ponad 900 tysięcy indywidualnych działek.

Same liczby wskazują jak ogromna rzesza ludzi znalazła swoje przysłowiowe „300 m²” w ogrodach rozsianych w naszym kraju.

Idea ogrodnictwa działkowego liczy już sobie blisko 120 lat. Przez ten okres ogrody przechodziły niejedną metamorfozę, dostosowywały się do zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych czy kulturowych.

Trudno dziś sobie wyobrazić polski krajobraz bez ROD i funkcji jakie pełnią dla społeczności lokalnej czy środowiska naturalnego.

Aby jednak móc skutecznie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tej blisko milionowej grupie działkowców i ich rodzin, należy posiadać jak najszerszą i najpełniejsza wiedzę o stanie zagospodarowania ogrodów działkowych w danym mieście, powiecie, województwie i wreszcie w skali całej Polski.

Szybko zmieniające się wokół nas realia winny być uwzględniane w stopniu zagospodarowania ROD – jego wyposażenia w infrastrukturę i prawidłowy rozwój zgodny z przyjętymi przepisami. 

Rzetelne przeprowadzenie przeglądu wszystkich ogrodów działkowych jest z całą pewnością zadaniem bardzo czasochłonnym i trudnym. Wydaje się jednak, że zwyczajnie koniecznym i niezmiernie ważnym. Nie można skutecznie planować i podnosić standardów ROD i działek bez znajomości stanu zagospodarowania ogrodów na każdym ze szczebli administracyjnych kraju.

Trzeba poznać uwarunkowania i poziom ogrodów, który bardzo często zależy od wielu czynników, a same ogrody posiadają różnorakie potrzeby ale i problemy.

Konieczność powszechnego przeglądu ROD i działek wynika także z faktu, iż poprzedni taki przegląd dokonany został 8 lat temu. Te kilka lat w historii ogrodnictwa działkowego z pewnością przyniosło wiele zmian w zagospodarowaniu ogrodów czy stanie ich infrastruktury.

Dążąc do coraz szerszego otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast, należy mieć wiedzę o stanie infrastruktury i jej dostosowania dla szerokiej grupy społeczności lokalnej.

Potrzeba powszechnego przeglądu i wiedzy o ROD wynika wreszcie i z faktu ciągłych ataków jakie nakierowane są na działkowców, ogrody i stowarzyszenie ogrodowe PZD.

Wiele z tych wystąpień czy medialnych publikacji zwyczajnie mija się z prawdą, stawiając ideę ogrodnictwa działkowego w kategorii przeżytku czy wręcz patologii (budownictwo ponadnormatywne, stałe zamieszkiwanie, brak porządku itp.)

Aby móc skutecznie posługiwać się argumentami w odniesieniu do naszych przeciwników, potrzebna jest kompleksowa wiedza poparta szczegółowymi ustaleniami zespołów komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów.

Właściwie dobrane składy osobowe dadzą gwarancję rzetelności i skrupulatności wyników prac komisji i tym samym poczynionych indywidualnych i zbiorczych podsumowań.

Biorąc pod uwagę powyższe członkowie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w pełni popierają decyzję o przeprowadzeniu powszechnego przeglądu ROD i działek, który to przegląd oraz poczynione w jego rezultacie ustalenia, pozwolą na pozyskanie bezcennej w obecnym czasie wiedzy na temat stanu polskich ogrodów działkowych.

 

                                                                                  Okręgowy Zarząd Świętokrzyski

                                                                                  Polskiego Związku Działkowców

                                                                                  w Kielcach 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio