Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Był sobie ogród... jest droga donikąd i sprawy w sądzie - 15.06.2016

Wszystko zaczęło się od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5.05.2011r., która zezwoliła na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia Alei Rejtana z ulicą Ciepłowniczą.

Pierwszym etapem inwestycji była budowa drogi dojazdowej do planowanego nowego targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponieważ inwestycja ta objęła swoim zasięgiem cały ogród działkowy Energetyk I wraz ze składnikami majątku PZD w postaci domu działkowca i ogrodzenia zewnętrznego - ogród  został przeznaczony do likwidacji. Pod koniec października 2013 r. ogród został zlikwidowany.

Z pozoru wszystko wygląda prawidłowo - ale czy na pewno?

Gmina Miasto Rzeszów  podczas prowadzonej likwidacji ogrodu złamała przepisy art. 18 ust.1 specustawy drogowej, w zakresie wypłaty odszkodowań dla działkowców i Związku oraz przyznania PZD terenu zastępczego. I mamy sedno sprawy – spór, który toczy się od 2013 r., między działkowcami i PZD z jednej strony a Gminą Miasto Rzeszów.

Gmina twierdzi, że zarówno użytkownikom działek, jak i PZD nie należy się odszkodowanie, ponieważ Związek nie posiadał tytułu prawnego do gruntu zajmowanego przez ogród. Stanowisko władz miasta jest błędne, ponieważ ogród istniał od 1956 r. kiedy to została wydana decyzja o lokalizacji szczegółowej i sposobie wykorzystania terenu.

W całej sprawie pokrzywdzonych zostało 59 działkowców, 45 z nich od 2013 r. walczy o swoje prawa  i odszkodowania za składniki majątku znajdujące się na ich działkach w postępowaniach  sądowych. Także OZP  walczy o odszkodowania na rzecz PZD za składniki majątku znajdujące się na zlikwidowanych działkach.

Aktualnie na terenie ogrodu wybudowana została jedynie droga dojazdowa do planowanego targowiska - kiedy plac ten powstanie - nie wiadomo, a istniejąca droga  nie ma  połączenia z innymi ulicami w mieście czyli droga do donikąd.

Nie ma więc ani ogrodu, ani dokończonej inwestycji, która spełniałaby swoje cele. Nie widać także końca postępowania i wyjaśnienia powstałego sporu. Wszystko trwa już 3 lata i nie zapowiada się na to, aby w najbliższym czasie miało się zakończyć. Na powyższym przykładzie doskonale widać, jak samorządy lokalne realizują obowiązki wobec działkowców i PZD wynikające z ustawy o ROD.

 

Witold Majchrowicz

Inspektor ds. Terenowo – Prawnych

OP PZD Rzeszów

 

Zdjęcie: Agnieszka Twardowska-Wybraniec

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.