Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Sudecki gotowy do przeprowadzenia Powszechnego Przeglądu Zagospodarowania ROD i Działek - 14.06.2016

Okręg Sudecki PZD przystąpił już do realizowania programu Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku. W dniach od 6 do 10 czerwca br. odbyły się narady szkoleniowe w pięciu miejscowościach (Kłodzku, Świdnicy, Dzierżoniowie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze) z udziałem członków powołanych komisji ds. przeglądu, instruktorami SSI oraz prezesami zarządów ROD.

Narady prowadził Prezes OZS PZD pan Henryk Malik, który przedstawił uczestnikom narady aktualną sytuację PZD i ROD, a w szczególności kolejną inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich zawartą w jego wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której Rzecznik sugeruje objęcie altan działkowych pełnym zakresem stosowania przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz zagrożenia jakie z tego wniosku wynikają dla działkowców.

Szczegółowy program przeprowadzenia Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku został omówiony przez instruktora ogrodniczego OZ Sudeckiego. Uczestnicy zapoznani zostali z celowością i koniecznością przeprowadzenia przeglądu, bowiem wyniki przeglądu dadzą wiedzę o aktualnym stanie i sytuacji w ROD i wskażą jakie są potrzeby ROD zwłaszcza w zakresie infrastruktury ogrodowej w kontekście otwarcia ROD dla społeczności lokalnej, a także pozwolą na usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w ROD w tym w zakresie budownictwa ponadnormatywnego.

Uczestniczący w szkoleniu członkowie komisji przeglądowych otrzymali materiały niezbędne do przeprowadzenia przeglądu. Instruktor ds ogrodniczych omówił szczegółowo przebieg przeglądów oraz sposób sporządzenia protokółu oraz zwrócił się z prośbą do zarządów ROD o współpracę z komisjami.

W Okręgu Sudeckim będzie pracowało 13 komisji w trzyosobowych składach, które dokonają przeglądu wszystkich ROD.

Ponadto na naradach szkoleniowych omówiono również zadania ROD w sprawie wdrożenia i realizacji „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD”.

 

Jadwiga Kamińska

Instruktor ogrodniczy

PZD - Okreg Sudecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.