Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prezesów zarządów ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej OZM PZD w Płocku - 14.06.2016

11 czerwca w świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyło się spotkanie Prezesów ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej OZM PZD w Płocku. Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Delegatury Rejonowej Marcin Werner. Na wstępie oficjalnie powitał Alicję Markowską oraz Piotra Mańczaka, którzy zostali nowymi członkami OZM PZD, a tym samym zasilili szeregi płockiej delegatury.

Tematem wiodącym był Powszechny Przegląd Zagospodarowania ROD i Działek. Omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. sposobu dokonywania przeglądu przez powołane w tym celu komisje. Wyznaczono terminy tych przeglądów. Każdy ogród został zaopatrzony w specjalne plakaty informujące o przeglądzie, aby podkreślić wśród działkowców jak ważna dla wszystkich jest ta akcja.

Wśród wielu tematów nie sposób było pominąć sprawy wniosku RPO. Piotr Mańczak, członek OZM PZD, przypomniał zebranym o czym w tym wszystkim chodzi. Prezesi wyrazili swoją dezaprobatę wobec działań Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kolejny punkt spotkania dotyczył omówienia Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD z terenu działania Delegatury. Obszerne i merytoryczne sprawozdanie przedstawiła Kierownik Biura p. Marta Werner. Omówiła też problemy, z którymi borykają się Zarządy w ROD i zaapelowała, aby zgłaszać je do biura, by wspólnymi siłami próbować je rozwiązywać. Jednym z wiodących problemów to odpady komunalne oraz bezmyślność wykorzystywania wody na ogrodach. Wychodząc naprzeciw członkowie delegatury zaproponowali akcję informacyjną poruszającą te problemy, ale skierowaną tym razem do samych działkowców. Przygotowano zatem specjalne plakaty dla ogrodów, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez obecnych Prezesów.

Na samym końcu p. Józef Sielaczek, członek OZM PZD przypomniał sprawy dotyczące przyznawania dotacji i konieczności wypełniania bezbłędnie dokumentów. Zachęcał też Prezesów do występowania z wnioskami o dotacje.

Spotkanie zakończono pomysłem organizacji konkursów ogrodowych, a także Święta Działkowców z terenu delegatury. Jak się okazuje pomysłów nie brakuje…, ale o tym na kolejnym spotkaniu.

FOTORELACJA – TUTAJ

 

MW

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.