Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wdrażanie w życie "Powszechnego przeglądu działek i ROD w 2016 roku" w okręgu toruńsko-włocławskim - 13.06.2016

9 czerwca 2016 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się kolejne szkolenie odnośnie realizacji Uchwały Krajowej Rady PZD w sprawie Powszechnego przeglądu działek i rod w 2016 roku. W szkoleniu brali udział Instruktorzy SSI wszystkich szczebli z naszego okręgu. 

Szkolenie otworzył Piotr Gadzikowski Prezes OZ, który przypomniał zebranym jakie są założenia „Powszechnego przeglądu działek i rod w 2016 roku”. Po czym podjął temat, który jest niezwykle ważny i niosący olbrzymie zagrożenia dla działkowców, a mianowicie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji orzecznictwa sądowego w Polsce odnośnie samowoli budowlanych oraz możliwości poszerzenia kompetencji organu nadzoru budowlanego. Zebrani na szkoleniu jednogłośnie wyrazili swoją dezaprobatę odnośnie poczynań pana rzecznika. Natomiast przychylnie wyrazili się co do założeń powszechnego przeglądu działek, w pełni popierając działania Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Podczas dyskusji wywołany został również temat zamieszkiwania w altanach i konieczności bardziej restrykcyjnego podejścia do sprawy samowoli budowlanych w ogrodach.
 
 
Szczegółowych odpowiedzi na padające z sali pytania jak również dogłębnego instruktażu udzielała Blandyna Łubkowska Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Toruniu. Zebrani na szkoleniu zgodzili się z tym, że taki przegląd będzie stanowić dobrą podstawę i solidny argument do uporządkowania wielu spraw w ogrodach.
 
 
 
Opracowanie:
B. Łubkowska – instruktor ogrodnictwa OZ PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio