Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD "Św. Krzysztofa" w Toruniu kończy realizację inwestycji wodociągowej - 10.06.2016

 

W Rodzinnych Ogrodach Działkowych sprawa inwestycji i remontów jest tematem podejmowanym podczas corocznych walnych zebrań sprawozdawczych. Nigdy nie jest tak, że w ogrodzie czegoś nie trzeba wymienić, naprawić albo zbudować coś nowego od podstaw. Ostatnimi czasy, dochodzi potrzeba wykonania inwestycji z przyczyn niezależnych od działkowców, co więcej mających ogromny wpływ na przysłowiowe być albo nie być ogrodu. Każdy działkowiec w tym miejscu podzieli opinię, że żaden ogród nie ma prawa bytu bez dostępu do wody. Przed takim dylematem stanęli działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Św. Krzysztofa” w Toruniu. Ogród został pozbawiony wody wskutek prac melioracyjnych w związku z budową Trasy Średnicowej przebiegającej opodal całego kompleksu ogrodów. Dotychczas działkowcy zaopatrywali się w wodę z własnych studni, niestety te wyschły. 

Koniecznym więc było zmobilizowanie się działkowców i podjęcie się wyzwania budowy wodociągu ogrodowego wraz z przyłączem do sieci miejskiej. Podczas Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2015 roku, jednogłośnie została podjęta uchwała na bazie wniosku zarządu ogrodu, o konieczności partycypowania wszystkich działkowców ze 146 działek położonych w ROD „Św. Krzysztofa” na budowę nowej sieci wodociągowej. Z przedstawionego przez zarząd ogrodu kosztorysu wynikało, że każda działka wpłaci po 500 złotych tytułem partycypacji w podjętym zadaniu inwestycyjnym. Całkowity koszt budowy sieci wodociągowej zamyka się kwotą 115.000,00 zł. Za załatwianie wszelkich pozwoleń, projektów oraz innych spraw związanych z inwestycją odpowiedzialny był oczywiście zarząd ogrodu. Roboty ziemne, które chylą się obecnie już ku końcowi zostały rozpoczęte na początku 2016 roku. Na dzień dzisiejszy zamontowane są już wszystkie studzienki wodomierzowe, które to są łączone z główną magistralą.

Nie bez znaczenia w całym tym przedsięwzięciu jest rola Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD i jego Prezydium, które to przychylnie ustosunkowało się do złożonego przez ogród wniosku o otrzymanie dotacji w kwocie 34.000,00 zł. Przypomnijmy tylko, że otrzymanie dotacji na remont lub nowa inwestycję, jest możliwe przez każdy ogród należący do Polskiego Związku Działkowców a procedura jest sprowadzona do niezbędnego minimum. Wniosek nasuwa się prosty. W dużym i prężnym stowarzyszeniu, takim jak Polski Związek Działkowców łatwiej jest coś uzyskać i stworzyć coś nowego dla dobra działkowców i rozwoju ogrodów.

Przy okazji pragniemy poinformować, że tegoroczne wnioski o uzyskanie dotacji, złożone przez zarządy rod naszego okręgu będą rozpatrywane na początku miesiąca lipca.
 
 
fot. Danuta Kendzierska
Autor: Dyrektor Biura OZ PZD- Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.