Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Zaniepokojeni jesteśmy złożonym przez Pana wnioskiem do NSA" - 09.06.2016


Szanowny Panie Doktorze. 

Zaniepokojeni jesteśmy złożonym przez Pana wnioskiem do NSA o wykładnię czy nadzór budowlany może rozszerzająco badać legalność obiektów, dzisiaj nie wymagających pozwolenia na budowę a nawet zgłoszenia. Takie obiekty znajdują się w ogrodach rodzinnych a dotyczą głównie altan działkowych.

Z wniosku wynika iż przychyla się Pan do orzecznictwa, które rozszerza kompetencję nadzoru budowlanego.

Po zgłębieniu tematu wychodzi na to, że altany, które dzisiaj spełniają kryteria zabudowy i wysokości, mogą być potencjalnymi „samowolami budowlanymi”. Groziło by to negatywnymi skutkami niemal dla 70% altan, głównie z uwagi na przepisy szczegółowe lub zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego.

Zwracamy się do Pana o to, aby zechciał Pan spotkać się z przedstawicielami Krajowej Rady, jako organu najwyższego Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, co pozwoliło by Panu na rewizję poglądów i podjęcie stosownej decyzji.

Członkowie Zarządu ROD „Krzekowo” w Szczecinie

04.06.2016 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.