Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel OZ PZD w Szczecinie do wszystkich ROD z okręgu ws. zagospodarowania ogrodów - 07.06.2016

Krajowa Rada PZD realizując program na kadencję przyjęła dwa doniosłe dokumenty:

1. Program unowocześnienia infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych - ROD XXI wieku.

2. Otwarty program rozwoju społecznego rodzinnych ogrodów działkowych

Chociaż są to dwa różne dokumenty w swojej treści zmierzają do takiego zagospodarowania ogrodów, aby sprostać potrzebom środowiska działkowców i szeroko pojętej integracji społecznej.

Celem założonych wytycznych jest dostosowanie ogrodów do wypełnienia ich roli zarówno w sensie makroekonomicznym jak również mikroekonomicznym.

Dla wypełnienia tej poszerzonej funkcji społecznej niezbędna jest odpowiednia infrastruktura techniczna i społeczna w ogrodach. Unowocześnienie ROD będzie wymagało, więc podjęcia działań zarówno inwestycyjnych jak również działań prospołecznych a także zmiany mentalności środowiska działkowców.

Niezbędnym do realizacji założonych programów są odpowiednie środki finansowe, których należy poszukiwać:

• w funduszu samopomocowym

• w środkach funduszu rozwoju ROD

• w środkach pozyskiwanych z dotacji Budżetów Gminnych oraz budżetów obywatelskich a także intensywnego poszukiwania środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i programów regionalnych.

Aby realizacja przyjętych założeń programowych była skuteczna, potrzeba jest pełnej mobilizacji środowiska działkowców w zakresie zaangażowania się w realizację założonych celów. W celu pozyskania pełnej wiedzy w zakresie potrzeb sprzyjających unowocześnieniu rodzinnych ogrodów działkowych niezbędnym jest pozyskanie tej wiedzy poprzez powszechny przegląd zagospodarowania ogrodów i działek w 2016 roku. Zadanie to jest trudne i wymagające poświęcenia wiele czasu, ale także niezbędnej znajomości przepisów i dużego zaangażowania się ze strony wszystkich struktur okręgu.

W związku z powyższym Okręgowy Zarząd PZD zwraca się z gorącym apelem o to, aby treść przyjętych dokumentów doprowadzić do szerokiego grona działkowców a jednocześnie wywołać entuzjazm do pomysłowości i zaangażowania się praktyce do realizacji poszczególnych odcinkowych zadań w każdym ogrodzie.

Unowocześnienie ogrodów oraz funkcjonowanie całego stowarzyszenia ogrodowego PZD wymaga nadania odpowiedniej rangi dla wszystkich zadań, zmierzających do jednego celu zabezpieczenia trwałego bytu dla wszystkich ogrodów

zrzeszonych w PZD.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio