Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Jesteśmy oburzeni wystąpieniem RPO do NSA" - 07.06.2016

                                                                     Kalisz,  dnia 1 czerwca 2016 roku

 

 

 

                                                           Szanowny Pan

                                                           dr Adam Bodnar

                                                           Rzecznik  Praw Obywatelskich

 

 

         Szanowny Panie Rzeczniku

 

           Uczestnicy plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu  w dniu 31 maja 2016 roku są oburzeni i zbulwersowani Pana wystąpieniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozszerzenia kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów niewymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę, co w konsekwencji obejmie również altany działkowe.

Wniosek  Pana do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie, czy niektóre przepisy ustawy Prawa budowlanego można rozszerzyć do obiektów niewymagających pozwolenia na budowę  spowoduje, ze zostaną naruszone interesy działkowców i mogą stanowić podstawę o uznanie altany działkowej za samowolę budowlaną,  w efekcie czego organy budowlane będą mogły wstrzymać budowę lub wydać nakaz rozbiórki obiektu wybudowanego wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nawet, jeżeli spełniają parametry ustawowe dotyczące powierzchni zabudowy i wysokości.

Wymogi dotyczące budowy altan działkowych zostały uregulowane w ustawie Prawo budowlane. Rozszerzenie stosowania wykładni wobec przyjętych zapisów ustawowych  naruszy interesy działkowców i ogrodów działkowych.

Jest to naszym zdaniem niesprawiedliwe i łamie dotychczasowe zasady.

Uczestnicy posiedzenia stanowczo sprzeciwiają się Pana inicjatywie zmiany dotychczasowych uregulowań prawnych akceptowanych przez działkowców.

Prosimy Pana Rzecznika o zmianę swojego stosunku do działkowców i ogrodnictwa działkowego tym bardziej, że winien Pan w swojej działalności bronić milionowej rzeszy działkowców polskich, tej biedniejszej części społeczeństwa polskiego.

 

Za uczestników posiedzenia

 

      I  Wiceprezes                                                                   Prezes

 

    Roman Filipiak                                                             Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.